Stichting oprichten | Snel en online een stichting starten vanaf €399

Stichting oprichten – snel en voordelig!

Bij Online Flex BV kan je online en goedkoop een stichting oprichten. Met onze unieke online oprichtingstool, richt je in 3 stappen verschillende stichtingen op.

Start jouw eigen stichting voor €399, zonder verborgen kosten. Inclusief:

 • Statuten (akte van oprichting)
 • Alle notariskosten inbegrepen
 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Direct gratis een conceptakte beschikbaar
 • Landelijke dekking van notarissen
 • Goedkoper dan direct bij de notaris

Start direct met het oprichten van een stichting

* Inclusief uittreksel KvK à €12,-, excl. eenmalige inschrijvingskosten à €50,- (dit betreft een aparte factuur die je van de KvK ontvangt)

Mr. Thomas Esselink, Fiscalist en BV-oprichten expert, adviseerde meer dan 2.000 ondernemers

Ik ben één van de eigenaren van Online Flex BV. Heb je een fiscale vraag? Of wil je iets weten rondom het oprichten van je BV? Dan help ik je graag en vooral direct. Want bij ons krijg je altijd direct – zonder dat je hoeft te wachten – mij of een collega fiscalist aan de lijn.

Bereikbaar van 9:00 tot 19:00

020 30 80 862

Neem contact op

Start direct je oprichting


bv-oprichten

Stichting oprichten in 3 stappen

Vul de gegevens van de stichting in.

 • Doorloop de stappen in 10 minuten
 • Ontvang direct een gratis conceptakte
 • Betaal nadat je hierover tevreden bent

Je stichting wordt opgericht.

 • Ontvang oprichtings-documentatie
 • Legaliseer bij ons of de notaris
 • Alles wordt in orde gemaakt

Ontvang de documenten.

 • Ontvang je statuten en documenten
 • In je persoonlijke online dashboard
 • En ook per post thuis


Een stichting kan voor vele doeleinden worden opgericht. Een stichting kan bijvoorbeeld worden opgericht om een ideaal na te streven (liefdadigheidsstichting), om werknemersparticipaties in onder te brengen of om anoniem te blijven (Stichting administratiekantoor).

Liefdadigheidsstichting

Door middel van een liefdadigheidsstichting, ook wel charitatieve stichting genoemd, kan je je inspannen voor een goed doel, denk bijvoorbeeld het Leger des Heils. Voor dit soort organisaties moeten de statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden een algemeen belang beogen. Het algemene doel van een charitatieve stichting kan beperkt zijn, hiervan kan al sprake zijn bij het restaureren van een kerk. Indien een stichting ernaar streeft om de nakomelingen van de oprichter financieel te steunen, dan is er sprake van een particulier belang en dus geen algemeen belang.

ANBI stichting

De Belastingdienst kan een charitatieve instelling aanmerken als een ANBI. In dat geval kan een stichting vrijstelling krijgen van belasting over schenkingen en erfenissen. Dit betekent dat schenkers giften aan jouw instelling onder voorwaarden ook kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Om een charitatieve instelling als ANBI aan te merken, moet jouw stichting aan bepaalde voorwaarden voldoen. Alleen instellingen die de belastinginspecteur als goed doel aanmerkt, krijgen de status van een ANBI.

Stichting werknemersparticipaties

Veel ondernemers kiezen ervoor om hun personeel te belonen door middel van werknemersparticipaties. Een werknemersparticipatie is een regeling waarbij aan werknemers de mogelijkheid wordt geboden deel te nemen in het kapitaal (vermogen) en de winst van de onderneming. Het doel is om de motivatie en de prestaties van de werknemers te verhogen, de werknemersparticipatie versterkt de binding tussen bedrijf en medewerker. Door de werknemersaandelen eenmalig in een stichting onder te brengen, is het niet nodig om bij uitgifte van de participaties aan de werknemers langs de notaris te gaan. Daarnaast kunnen er aanvullende voorwaarden worden opgesteld, bijvoorbeeld onder welke omstandigheden de werknemer zijn participaties weer moet aanbieden aan het bedrijf (denk aan een situatie van ontslag) en tegen welke waarde.

Anoniemenstructuur stichting administratiekantoor

Door certificering van aandelen zorg je ervoor dat het zeggenschapsrecht en winstrecht van een aandeel worden gesplitst. Een stichting Administratiekantoor in Aandelen (STAK) is een stichting met als doel het beheren en certificeren van aandelen. Hierbij draagt de aandeelhouder zijn aandelen over aan de STAK, waarna de STAK certificaten van de aandelen overdraagt aan de voormalige aandeelhouder. Een bijkomend voordeel van een STAK-structuur is dat de anonimiteit van de certificaat houder gewaarborgd blijft. Deze wordt namelijk niet geregistreerd in de openbare registers.

Je beperkt risico’s en aansprakelijkheid

Een stichting is een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid. Dat betekent dat het risico voor de oprichters en bestuurders beperkt is als de stichting failliet gaat. Het privé-vermogen van de oprichters en bestuurders blijft dus afgeschermd.
Meer informatie over een stichting oprichten (zoals voordelen, de constructie en enkele tips) kan je hier vinden.

All-in tarief, geen verborgen kosten

Bij Online Flex BV wordt jouw aanvraag voor het oprichten van een stichting 100% volledig en compleet afgehandeld tegen ons scherpe tarief van € 399,- (excl. btw). Voor deze all-in prijs krijg je van ons een afschrift van de oprichtingsakte en het uittreksel uit het handelsregister waaruit blijkt dat jouw stichting is ingeschreven. Hieronder vind je een korte uitleg van alles wat is inbegrepen.

In 10 minuten de concept oprichtingsakte in je mailbox

Bij Online Flex BV heb je direct na het doorlopen van de online stappen (hetgeen doorgaans circa 10 minuten in beslag neemt) een concept oprichtingsakte tot jouw beschikking. Daarmee verloopt het oprichtingsproces van een stichting dus een stuk sneller dan bij andere aanbieders.

Alle notariskosten inbegrepen

De kosten voor de notariële checks (GBA, VIS, faillissementsregister, etc), het opstellen en passeren van de akten alsmede het digitaal inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel zijn inbegrepen.

Gratis volmacht en legalisatie

Normaal gesproken moet je aanwezig zijn tijdens het opmaken van de definitieve oprichtingsakte bij de notaris. Om tijd te besparen, kan je de notaris een volmacht verlenen voor het passeren van de akte. De volmacht dient in het bijzijn van een notaris te worden getekend (legalisatie). Dit kan gratis bij onze notarissen in Amsterdam (oud- zuid), Amsterdam (Sloterdijk), Den Haag, Rotterdam, Breda, Zwolle en Eindhoven. Mocht je liever een andere notaris in de buurt wensen, dan kan dit natuurlijk ook.

Gratis begeleiding tijdens het oprichtingsproces

Bij Online Flex BV krijg je altijd een jurist of fiscalist aan de lijn die je bijstaat tijdens het oprichtingsproces.

Digitale inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Nadat de oprichtingsakte is gepasseerd worden de Kamer van Koophandel formulieren digitaal ingediend bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Na inschrijving tref je een upload van het bewijs van deze inschrijving (uittreksel) aan in jouw persoonlijke dashboard. De eenmalige contributie van de Kamer van Koophandel niet inbegrepen. Dit betreft een rechtstreekse factuur aan de nieuwe stichting.

Altijd op de hoogte via jouw digitale gebruikersomgeving

Met je inloggegevens kan je 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang krijgen tot jouw Online Flex BV dossier en de status bekijken van de oprichting van de stichting.

Niet elke oprichting van een stichting is juridisch-technisch gelijk. Daarom zijn maatwerk en extra opties altijd mogelijk. Hieronder vind je een kort overzicht van extra opties en mogelijkheden. Aan deze opties kunnen geringe kosten verbonden zijn. Deze worden hieronder toegelicht.

Stichting oprichten binnen 24 uur

Als je een stichting binnen 24-uur opgericht wilt hebben, moeten alle lopende zaken wijken voor de oprichting van de nieuwe stichting. Deze spoedservice kan tegen extra betaling.

Oprichter is niet in Nederland woonachtig

Als de oprichter of bestuurder niet in Nederland woonachtig is, dan staat deze niet vermeld in de Gemeentelijke Basis Administratie. De notaris moet dan de verificatie handmatig uitvoeren. Daarvoor worden extra kosten gerekend.

Meerdere oprichters / bestuurders (45 euro)

De notaris is verplicht om de identiteit en de geldigheid van een legitimatiebewijs te verifiëren. Dit doet hij aan de hand van diverse checks zoals: GBA (Gemeentelijke Basis Administratie), het Kadaster, het Insolventie- en Curateleregister, de Kamer van Koophandel en een VIS controle (Verificatie Identificatie Systeem). Hierdoor zijn wij genoodzaakt additionele kosten per oprichter / bestuurder te rekenen.

Oprichter van de stichting is een bestaande vennootschap (30 euro)

Indien de nieuwe stichting wordt opgericht door een bestaande BV, dan zullen de bevoegdheden van de bestuurders van die stichting moeten worden geverifieerd bij de Kamer van Koophandel aan de hand van een recent uittreksel en de statuten.

Start Direct!

Bekijk al onze diensten →

“Voor een on-line service was ik verbaasd over het aangename persoonlijke contact, ze gaan uit hun weg om alles duidelijk uit te leggen en de overgang perfect te laten verlopen. Prijs kwaliteit is dan ook geweldig.”
Pierre Visser van Stormchasers CBE
“Supersnelle, persoonlijke service en tegen 1/3 van wat ik voorheen betaalde voor het oprichten van een BV. Tijdens het BV oprichten kon ik telkens terecht voor advies. Kortom: Super!”
Thomas van der Kleij van Tapfiliate.com

Meer reviews op onze klant ervaringen pagina of bekijk ze op de objectieve en onafhankelijke review-dienst van Kiyoh waarom ondernemers hier hun stichting oprichten.

Start direct

Fiscale vragen? Bel gratis met onze fiscalist!

 • Nog niet zeker over het oprichten van een stichting?
 • Stichting gebruiken voor een anoniemenstructuur?
 • Stichting oprichten om DGA-salaris te voorkomen?
 • Weten hoe je eenvoudig een stichting opricht?

Bel dan gratis met een van onze fiscalisten. Zij helpen je graag met antwoorden op alle fiscale vragen rondom het oprichten van een BV, stichting of holdingstructuur.

Bel ons direct → (+31) 020 30 80 862

Stel een vraag per email

1) Vul de gegevens in over de stichting

Daarna stellen wij je een aantal vragen over de nieuwe stichting. Met welk doel ga je de stichting oprichten? Wat wordt de naam van de stichting en wie zijn de bestuurders? Gedurende het invulproces beantwoord je direct de benodigde vragen voor de KvK inschrijving, zodat je deze, vaak als onduidelijk en moeilijk ervaren, formulieren zelf niet meer hoeft in te vullen!
Op basis van jouw antwoorden wordt direct door onze software een concept oprichtingsakte gegenereerd. Dit duurt circa 10 minuten. De akte kan je uitprinten, doornemen en eventuele wijzigingen doorgeven.

2) Wij richten de stichting op en schrijven de stichting digitaal in bij de KvK

Na de betaling met iDEAL of PayPal, genereert onze software direct een volmacht en een Personal Data Card (“PDC”). Met de volmacht, PDC en jouw paspoort ga je naar één van de bij Online Flex BV aangesloten notarissen of een notaris in de buurt.
Vervolgens verwerken wij alle gegevens, stellen wij de finale conceptakte op en zetten wij deze voor akkoord klaar in jouw persoonlijke dashboard. Daarna neemt de notaris telefonisch contact met je op om eventuele wijzigingen op de akte met je door te nemen. Na akkoord passeert de notaris de akte en schrijft de stichting in bij de Kamer van Koophandel.

3) Je ontvangt de oprichtingsakte per post.

Tevens staat er een kopie van de oprichtingsakte en het bewijs van inschrijving in het handelsregister klaar in jouw dashboard. Met deze stukken kan je direct een zakelijke bankrekening openen. Het proces kan in 7, 3 of 1 werkdag zijn afgerond.

Omhoog