Aandelenoverdracht BV

Hoe kan ik mijn bedrijf verkopen?

Je kan jouw bedrijf op verschillende manieren verkopen. Is jouw bedrijf is ondergebracht in een besloten vennootschap? Dan is de meest gemaakte keuze om te kiezen voor een aandelenoverdracht. Een andere mogelijkheid is om jouw bedrijf via een activa/passiva transactie te verkopen. Je aandelen verkopen kan door middel van een (onderhandse) koopovereenkomst. Het proces van de levering van aandelen gaat altijd via een notariële akte die is opgesteld door de notaris.

Lees meer over kosten aandelenoverdracht BV

Waarom aandelen overdragen?

Een aandelenoverdracht komt frequent voor. De aandelenoverdracht kan worden gebruikt bij de verkoop van een BV of wanneer een partner zich bij het bedrijf aansluit of als een aandeelhouder weggaat. Ook wordt het gebruikt om een werknemer de mogelijkheid te geven zich in het bedrijf in te kopen.

Wat is een aandelenoverdracht BV?

In Nederland is de tussenkomst van de notaris een vereiste tijdens het overdragen van aandelen. Oftewel: de aandelenoverdracht BV gebeurt door middel van een notariële akte. Deze akte wordt de akte van overdracht genoemd. De aandelenoverdracht dient tevens door het bestuur van de vennootschap te worden erkend. Ook dit gebeurt voornamelijk in de akte van overdracht. Pas als aan allebei de vereisten zijn voldaan (de akte van overdracht en de erkenning door het bestuur van de vennootschap) is de aandelenoverdracht volmaakt. Zonder een erkenning van de aandelenoverdracht door het bestuur van de vennootschap kan de nieuwe aandeelhouder zijn rechten als aandeelhouder niet uitoefenen. Feitelijk betekent dit dat hij (nog) geen stemrecht heeft en geen aanspraak maakt op dividend.

Uit welke stukken bestaat een aandelenoverdracht BV?

Voor het passeren van de akte stelt de notaris volmachten op. Deze volmachten worden getekend bij ons op kantoor of bij een notaris bij u in de buurt.

aandelenoverdracht bv, Aandelenoverdracht BV

Wat moet er staan in een koopovereenkomst aandelen?

Er wordt een koopovereenkomst opgesteld wanneer overeenstemming is bereikt over de voorwaarden van overdracht. Deze overeenkomst moet worden getekend door degene die de aandelen bezit en verkoopt en degene die de aandelen koopt en ontvangt. De nieuwe eigenaar van de aandelen neemt in principe alle rechten en plichten over die horen bij de aandelen, zoals stemrechten en winstrechten. De daadwerkelijke overdracht vindt plaats bij de notaris, door middel van een akte aandelenoverdracht. In de koopovereenkomst wordt het volgende opgenomen:

  • de kosten van de aandelen
  • of de de aandelen in één keer worden betaald of (indien mogelijk) in termijnen
  • voor wie welke kosten zijn bestemd. Denk hierbij aan voor wiens rekening de kosten voor de notaris komen. De koper of verkoper?
  • vanaf welk moment (datum en tijdstip) de aandelen die worden geleverd voor rekening en risico van de kopende partij zijn
  • mogelijke verdere garanties inzake de balans van de vennootschap
  • garanties inzake de overgedragen onderneming.

Met de overdracht van aandelen wordt ook de BV overgedragen. Wanneer het bestuur na de aandelenoverdracht onmiddellijk aftreedt, worden ook daar doorgaans reglementen voor opgenomen in de notariële akte. Bij gelegenheid wordt additioneel een geschillenregeling opgenomen. Deze geschillenregeling houdt bijvoorbeeld in dat bij onvrede achteraf dit geschil via een geschillenregeling wordt geklaard.

Wat is belangrijk bij het opstellen van een koopovereenkomst aandelen?

Leg afspraken over de voortzetting correct vast. Je wilt als koper natuurlijk niet dat de verkoper na verkoop onmiddellijk met jou gaat concurreren vanuit een ander bedrijf. Neem dus altijd een concurrentiebeding op.
Je hebt de aandelen gekocht tegen een prijs die tot stand is gekomen na een waardering en na een vaststelling van de winstgevendheid van de BV. En wat doe je als die winstgevendheid meteen in elkaar zakt zodra je de aandelen hebt gekocht? Neem afspraken en garanties op voor die (mogelijke) situatie.
Besef dat je meer dan alleen dividendrechten koopt van de BV. Je wordt aandeelhouder met alle rechten en plichten. Bestudeer dus goed de statuten, en zorg dat je met de andere venno(o)t(en) tot een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst komt.

Lees meer over kosten aandelenoverdracht BV

Wat kosten meerdere BV’s?

aandelenoverdracht bv

95% van de succesvolle ondernemers maakt gebruik van een fiscale constructie. Daarin komen meer BV’s en een Holding voor. Hoe ziet dat eruit? En wat kost het? Je komt erachter met deze tool.

Zonder e-mail adres achter te laten direct een prijs
Direct zicht op je ideale fiscale structuur
Geheel kostenloos en vrijblijvend

Waarom is een blokkeringsregeling van belang?

In de statuten van een BV wordt regelmatig een blokkeringsregeling opgenomen. Sterker nog: tot 1 oktober 2012 was dit zelfs verplicht. De blokkeringsregeling stelt een aanhouder verplicht om zijn aandelen als eerste te koop aan te bieden aan de andere aandeelhouder(s) op de manier zoals in de statuten staat beschreven. Pas als andere aandeelhouder(s) geen interesse hebben in de aandelen, is de aandeelhouder vrij om zijn aandelen over te dragen aan een derde.

Bij de aandelenoverdracht BV is de blokkeringsregeling van fundamenteel belang. Wanneer de blokkeringsregeling niet wordt nageleefd, spreekt men van een ongeldige overdracht. Indien er slechts 1 aandeelhouder is, zal de blokkeringsregeling geen struikelblok vormen. Zijn er meerdere aandeelhouders? Dan kan de blokkeringsregeling wel een barrière vormen.

Op 1 oktober 2012 is de Flex BV wetgeving ingevoerd en wordt een blokkeringsregeling niet meer verplicht gesteld. Desondanks wordt deze regel nagenoeg altijd opgenomen in de statuten om het exclusieve karakter van de BV te handhaven.

Wat kost een aandelenoverdracht BV?

Bij Online Flex BV wordt jouw aanvraag voor de aandelenoverdracht 100% volledig en compleet afgehandeld. Omdat je zelf de informatie aanlevert ontvang je een scherpe all-in prijs vanaf € 550,- (excl. btw). Voor deze all-in prijs krijg je van ons een afschrift van de akte van overdracht (en het origineel), het bijgewerkte aandeelhoudersregister en het uittreksel uit het handelsregister indien er een bestuurderswissel heeft plaatsgevonden. Klik hier om je aandelenoverdracht BV te starten. 

Kom je er niet helemaal uit?

Onze juridische experts staan voor je klaar!
Start een chat of bel ons op 020 30 80 862
Onze klantenservice is bereikbaar:
Werkdagen van 09:00 - 19:00 (vrij. tot 17:00)
Of chat in weekend 12:00 - 17:00
Via de chat reageren we binnen 5 minuten!
aandelenoverdracht bv