Stichting Administratiekantoor

Een stichting administratiekantoor (hierna: STAK) kan voor verschillende doelen gebruikt worden. Het populairste doel van de STAK is het garanderen van anonimiteit voor de winstgerechtigden. Grote bedrijven die beursgenoteerd staan maken graag gebruik van de STAK om zichzelf te beschermen tegen bijvoorbeeld een vijandige overname. Sinds kort is de STAK voor werknemersparticipatie in het leven geroepen. Dit houdt in dat een werkgever zijn allerbeste werknemers geen aandelen geeft, maar juist certificaten die recht geven op de winst van het bedrijf waar ze in dienst zijn. Via deze manier hoeft niet iedere keer een notaris ingeschakeld te worden.

Start direct
Lees meer over kosten stichting oprichten

1. Wat is een stichting administratiekantoor?

Een STAK is een zeer speciale stichting. Een STAK is namelijk de baas van één Besloten Vennootschap of van verschillende BV’s. Dit klinkt misschien als een vreemde constructie, want een stichting mag immers geen winst uitkeren, maar toch bestaat de mogelijkheid om dit verbod te ontwijken. Een STAK is wel te weten enkel eigenaar van de juridische rechten op de aandelen. Deze juridische rechten geven zowel stemrecht als vergaderrecht aan een stichting, echter zijn de economische rechten gescheiden. De juridische rechten zijn namelijk in certificaten verstrekt aan de eerste aandeelhouder of oprichter van het bedrijf waar de aandelen van zijn gecertificeerd. De STAK is enkel de bewaker van de aandelen, maar heeft nul economisch belang bij de aandelen. Hierdoor wordt deze constructie van een stichting een stichting administratiekantoor genoemd: de STAK administreert enkel de aandelen voor de certificaathouder.

2. Wat kun je met een stichting administratiekantoor?

Door de STAK hebben aandeelhouders de optie om juridische en economische rechten van aandelen te scheiden. Door deze scheiding toe te passen kunnen de economische rechten zowel verkocht als geleverd worden zonder dat de notaris hierbij betrokken wordt. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten omdat de notaris niet ingeschakeld hoeft te worden. Tevens wordt anonimiteit van de certificaathouders voor de buitenwereld gewaarborgd.
Daarnaast biedt de STAK de optie om de voorwaarden waaronder de certificaten worden uitgereikt te bepalen. Zo kunnen de voorwaarden van een STAK een teruggeefverplichting inhouden voor de ontvanger onder bepaalde voorwaarden of kan er een vervreemdingsverbod worden opgenomen. Dit komt regelmatig voor bij bijvoorbeeld een STAK die wordt opgezet voor een werknemersparticipaties-programma.

bedrijf structuur uittekenen

Wat kosten meerdere BV’s?

95% van de succesvolle ondernemers maakt gebruik van een fiscale constructie. Daarin komen meer BV’s en een Holding voor. Hoe ziet dat eruit? En wat kost het? Je komt erachter met deze tool.

Zonder e-mail adres achter te laten direct een prijs
Direct zicht op je ideale fiscale structuur
Geheel kostenloos en vrijblijvend

3. Wat zijn de voordelen van een stichting administratiekantoor?

De STAK kent 3 grote voordelen:

Voordeel 1

Het belangrijkste voordeel van de STAK is de eenvoud waarmee werknemersparticipaties worden gecreëerd, zonder dat ze een risico lopen dat de werknemer direct het bedrijf verlaat. In een STAK blijft het juridische eigendom altijd bij de stichting. De werknemer krijgt economische rechten, maar enkel voor de periode dat de werknemer bij het bedrijf betrokken blijft. Mocht de werknemer het bedrijf verlaten, dan is het mogelijk om in de voorwaarden te laten opnemen dat de certificaten aangeboden moeten worden tegen de uitgiftewaarde. Bij aandelen zou dit niet denkbaar zijn, tenzij dit uitdrukkelijk is opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst.

Voordeel 2

Een tweede voordeel is dat bij de werknemersparticipatie certificaathouders geen stem-of vergaderrechten bezitten. De STAK oefent namelijk deze rechten uit. Dit is met name handig wanneer je het personeel een klein percentage van de aandelen wilt geven.

Voordeel 3

Het derde en tevens laatste voordeel is de anonimiteit. Wanneer een aandeelhouder geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel is zijn oprichtingsakte terug te vinden. Dit is echter niet het geval bij certificaathouders. De houder van een certificaat heeft enkel economisch recht en daarom is het niet verplicht dat dit wordt opgenomen in het handelsregister. Zelfs wanneer iemand 100% van de economische rechten heeft staat dit nergens geregistreerd. Hier komt wel verandering in: heeft iemand meer dan 25% van de certificaten? Dan wordt deze persoon opgenomen in het UBO-register. Dit register kan enkel geraadpleegd worden door de Belastingdienst, financiële instellingen en de overheid. Dit register wordt nooit openbaar gemaakt.

4. Wat kost een stichting administratiekantoor?

De oprichting van een STAK kost evenveel als het oprichten van een gewone stichting. Een stichting oprichten kan al bij OnlineFlexBV vanaf €399 geregeld worden. Bij het oprichten van een STAK komt echter nog veel meer bij kijken. Is de STAK opgericht? Dan is er – zoals eerder genoemd – nog de mogelijkheid om certificaten uit te geven. Deze certificaten komen tot stand bij de notaris, door een akte van certificering te passeren. Zo’n akte kost over het algemeen zo’n €500. Tevens is het verplicht dat de voorwaarden voor de certificaathouders worden vastgesteld, ook dit gaat per notariële akte. Deze voorwaarden zijn over het algemeen niet standaard en moeten dus per stichting worden opgesteld. Doordat de voorwaarden in regel niet standaard zijn, zal de notaris veel kosten gaan maken. De akte van administratieve voorwaarden biedt OnlineFlexBV aan vanaf €750. Uiteraard hebben wij rekening gehouden met het feit dat de voorwaarden zo uitgebreid (en dus zo duur) kunnen uitpakken.

Start direct
Lees meer over kosten stichting oprichten

6. Is een stichting administratiekantoor aan te raden?

Wil je anonimiteit voor de buitenwereld? Of wil je een werknemersparticipatie-programma opstellen? Dan raden wij zeker de STAK aan. Doordat de STAK een zeer flexibele rechtsvorm is maakt dit de STAK erg aantrekkelijk wanneer je bijvoorbeeld je beste medewerkers een percentage wilt geven van de winst van je bedrijf. Bovendien is de STAK relatief goedkoop: voor iedere aandeelhouderswijziging hoef je niet meer naar de notaris toe en dit scheelt gemiddeld zo’n €500 per keer.

mr. Thomas Esselink, Fiscalist en stichting oprichten expert, adviseerde meer dan 2.000 ondernemers

Ik ben één van de eigenaren van Online Flex BV. Heb je een fiscale vraag? Of wil je iets weten rondom het oprichten van je BV? Dan help ik je graag en vooral direct. Want bij ons krijg je altijd direct – zonder dat je hoeft te wachten – mij of een collega fiscalist aan de lijn.

Bereikbaar van 9:00 tot 19:00

Start direct Lees meer over kosten stichting oprichten

Low Res-IMG_0033-79-bewerkt

Omhoog