Spaar BV oprichten | Snel een Spaar BV oprichten voor €499

OnlineFlexBVoprichten is onderdeel van

1. Wat is een Spaar BV?

Een Spaar BV is een reguliere Besloten Vennootschap met de doelstelling: “Het beheren van spaartegoeden in de breedste zin des woords.” Deze nieuwe BV wordt opgericht door een particulier met spaargeld die nauwelijks rendement heeft op zijn spaargeld. De Spaar BV wordt steeds populairder door de lage rentestand. Deze BV is bekend onder een aantal namen: Spaargeld BV, Spaar BV, Spaartaks BV, Vermogens BV, Beleggings BV en Box 3 BV.

1.1. Voor wie is een Spaar BV geschikt?

Ouderen en vermogende particulieren met vermogens vanaf €150.000.

Ouderen die in een verpleeghuis wonen hebben een verhoogde AWBZ bijdrage. Deze wordt berekend aan de hand van het vermogen in box 3. Dus ouderen met een vermogen die in een verpleeghuis, zorginstelling of AWBZ-instelling wonen moeten een veel hogere bijdrage betalen. Deze kan oplopen tot meer dan €2.000,- per maand. Wie meer dan € 325.000 spaargeld of beleggingen (waaronder vastgoed investeringen) bezit, kan rekenen op een fors hogere box 3 heffing in 2017. De percentages voor grotere vermogens worden substantieel verhoogd.

Meer weten over een Spaar BV oprichten? Hier wordt de Spaar BV uitgebreid toegelicht aan de hand van een rekenvoorbeeld.

1.2 Voordelen Spaar BV

Het voordeel van een Spaar BV is dat niet het gehele vermogen, maar slechts het werkelijke rendement is belast. Door de historisch lage rente zorgt box 3 dat spaarders meer belasting moeten betalen dan dat ze rente over hun vermogen ontvangen. Een spaarder betaalde voor 2017 1.2% belasting over zijn gehele vermogen. Sinds 1 januari 2017 is het vermogen progressief belast, boven de €75.000 is dit zelfs effectief 1,38%. Dit terwijl de rente op de je bankrekening momenteel 0.5% bedraagt. Je hebt dus een vermogenskrimp van 0,5-0,88% per jaar (boven de €975.000 wordt dit zelfs meer).

1.3 Nadelen Spaar BV

Aan een Spaar BV kleeft één nadeel, namelijk:de kosten  voor oprichting en administratie. Voor een Spaar BV moet (net zoals voor een gewone BV) een jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting worden gedaan. Onder punt 3 op deze pagina vind je een overzicht van de kosten.

bedrijf structuur uittekenen

Wat kosten meerdere BV’s?

95% van de succesvolle ondernemers maakt gebruik van een fiscale constructie. Daarin komen meer BV’s en een Holding voor. Hoe ziet dat eruit? En wat kost het? Je komt erachter met deze tool.

Zonder e-mail adres achter te laten direct een prijs
Direct zicht op je ideale fiscale structuur
Geheel kostenloos en vrijblijvend

Bijkomende kosten bij omzetten eenmanszaak

Het verschil in kosten tussen de eenmanszaak en de BV zit hem in de eenmalige oprichtingskosten en de jaarlijkse administratie. De administratie van een BV is duurder, dit komt door de verplichte jaarrekening en de deponeringsstukken, die verplichting heeft de eenmanszaak niet. Het is goed om te weten wat er precies financieel veranderd als je de stap maakt van een eenmanszaak naar een BV.

2. Spaar BV belastingen

Met een Spaar BV zal je alleen over het werkelijke rendement op je spaargeld en beleggingen belasting moeten betalen (Vennootschapsbelasting). De vennootschapsbelasting is 20% voor een winst van €200.000 of minder en 25% voor winsten boven dit bedrag.

Bij winstuitkeringen van de Spaar BV naar de aandeelhouder, is er dividend- en box 2 belasting verschuldigd (effectieve belastingdruk 40%).

Voor een uitgebreid rekenvoorbeeld over uitkeringen uit de Spaar BV kun je hier terecht.

2.1 DGA-salaris Spaar BV

Ook voor eigenaren van een Spaar BV geldt de gebruikelijkloonregeling. Echter, indien het minimaal in aanmerking te nemen DGA-salaris op grond van de gebruikelijkloonregeling niet hoger zou zijn dan €5000, geldt de regeling niet. Dan is het niet nodig om een gebruikelijke loon uit te keren. Deze vrijstelling is in het leven geroepen om onevenredig zware administratieve lasten voor DGA’s te voorkomen. Lees hier meer over het DGA-salaris.

3. Overzicht kosten Spaar BV oprichten

Wij hebben een overzicht gemaakt van de kosten voor het oprichten van een Spaar BV bij een OnlineFlex notaris en een lokale notaris.

Online Flex notarisLokale notaris
Oprichtingskosten Spaar B.V.€ 499*€ 750
KVK registratiekosten€ 50€ 50
Totaal€ 549€ 800

*Dit is inclusief eventueel gebruik van de derdengeldenrekening van de notaris.

In Nederland mag alleen een notaris een BV oprichten. Er geldt namelijk een wettelijke verplichting om statuten op te stellen en deze in een notariële akte te verwerken. De tarieven van een notaris zijn vrij, een notaris kan daarom zelf zijn tarieven bepalen. Doordat een groot deel van het oprichtingsproces uit informatie verzamelen bestaat, zijn de online aanbieders goedkoper. Online aanbieders pakken het proces een stuk efficiënter aan. Door een oprichting online uit te voeren bespaar je niet alleen veel tijd, maar ook hoge kosten.

3.1 Kosten Spaar BV oprichten: De KvK-inschrijfvergoeding

Iedere onderneming moet bij de Kamer van Koophandel (KvK) worden geregistreerd. De KvK vraagt een eenmalige vergoeding van €50,- voor het verwerken van de inschrijving (voor zowel BV als Eenmanszaak/VoF). Lang niet alle notarissen en online aanbieders maken dit vooraf duidelijk, deze factuur kan als een verrassing komen als je niet goed bent ingelicht.

3.2 Kosten Spaar BV oprichten: De administratie

Elke onderneming is wettelijk verplicht een administratie bij te houden. Ook een Spaar BV. De Spaar BV hoeft echter alleen een aangifte vennootschapsbelasting en een jaarrekening te deponeren. Btw-aangifte is niet nodig omdat de BV in beginsel niet btw-plichtig is (zij levert geen btw-belaste prestaties).

Start direct

4. Stappenplan Spaar BV oprichten

4.1 Het stappenplan

Het oprichten van een Spaar BV is bij ons in een paar stappen gelukt. Het stappenplan voor ons systeem ziet er als volgt uit:

Stap 1: Maak een persoonlijk account aan en vul jouw gegevens in.

Stap 2: Nadat je jouw gegevens hebt ingevuld genereert onze software direct een volmacht en een personal data card (PDC). Met de volmacht, PDC en je paspoort ga je naar een OnlineFlex notaris of een notaris bij jou in de buurt voor legalisatie.

Stap 3: Per post ontvang je de oprichtingsakte en het aandeelhoudersregister. Met deze stukken kan je direct je zakelijke spaarbankrekening openen.

Kortom, door een paar simpele stappen te ondernemen ben je al eigenaar van een Spaar BV. Het proces van oprichten is gemiddeld in 3 werkdagen afgerond en kost €499,-.

5. Stappen na oprichting Spaar BV

Nadat de Spaar BV is opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kan je een bankrekening openen en de aandelen volstorten of bewust niet volstorten Daarnaast ontvang je binnen 6 weken een fiscaal nummer van de Belastingdienst. Tevens zijn er een aantal contracten die opgesteld moeten worden. Denk hierbij aan een rekening-courant overeenkomst en eventueel een verlaging van het DGA-salaris.

5.1 Geld onttrekken uit Spaar BV

Het onttrekken van geld uit een Spaar BV kan op een aantal manieren:

  1. Terugbetaling van kapitaal
  2. Geld lenen van de BV
  3. Uitkeren als dividend (alleen bij winst)

Indien er geld uit de BV moet worden onttrokken,moet er wel een fiscalist meekijken op de meest gunstige route. Voor een terugbetaling van kapitaal moet de notaris de statuten van de Spaar BV wijzigen middels een statutenwijziging. Een statutenwijziging is gemakkelijk geregeld. Het wijzigen van de statuten is bijvoorbeeld nodig bij het terugbetalen van kapitaal.

BV_Oprichten_short

5.2 Opheffen Spaar BV

Als het einde echt in zicht is en je wilt de Spaar BV stoppen, dan moet je de keuze maken of je de BV wilt opheffen (liquideren) of verkopen. Hier lees je wat de mogelijkheden zijn voor het opheffen van een Spaar BV.

5.3 Niet volstorten aandelen

Je kan er voor kiezen de aandelen van de BV niet vol te storten. In dat geval heb je een schuld aan je Spaar BV. Deze schuld heb je persoonlijk als aandeelhouder, dus die mag je opnemen in box 3. Aangezien je box 3 heffing wordt bepaald op basis van de rekensom: bezittingen -/- schulden kan je spaartegoeden en beleggingen in box 3 houden. Per saldo hoef je dan niets te veranderen. Er zijn wel een aantal aandachtspunten:een deelnemingsvrijstelling en bestuursaansprakelijkheid bij faillissement. Echter, zolang je niet met geleend geld van derden belegt is dit een theoretisch risico.

Neem contact op met Thomas Esselink

Ik ben één van de eigenaren van Online Flex BV. Heb je een fiscale vraag? Of wil je iets weten rondom het oprichten van je BV? Dan help ik je graag en vooral direct. Want bij ons krijg je altijd direct – zonder dat je hoeft te wachten – mij of een collega fiscalist aan de lijn.

Bereikbaar van 9:00 tot 19:00

020 30 80 862

Start direct je oprichting


bv-oprichten
Omhoog