(Extra) Informatie over de stichting

Wat is een stichting?

Een stichting wordt doorgaans gestart om een sociaal of maatschappelijk doel te dienen. Mogelijk gemaakte winsten worden ingezet voor het voorgenomen doel, dit doel ligt vast in de statuten. Je kunt alleen of samen met anderen een stichting oprichten. De oprichting verloopt via de notaris en daarna wordt de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Lees meer over kosten stichting oprichten

Wat is een ANBI status?

Het is denkbaar dat jouw stichting een ANBI status verkrijgt (Algemeen Nut Beogende Instelling). Om de ANBI status te verkrijgen moet je aan diverse voorwaarden van de Belastingdienst voldoen. Als je als stichting een ANBI status hebt verkregen van de Belastingdienst, kunnen donateurs hun giften aftrekking in hun aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting. Daarnaast hoeft de ANBI geen erf- of schenkbelasting over de ontvangen erfenissen/schenkingen te betalen.

Wat is een Stichting administatiekantoor?

Een Stichting administratiekantoor (STAK) is een zeer speciale stichting. Dit is namelijk een stichting die eigenaar is van 1 of meerdere BV’s. Dit lijkt een merkwaardige structuur, want een stichting mag geen winst uitkeren.Echter bestaat er een mogelijkheid om aan het winstuitkeringsverbod te ontsnappen. De STAK is namelijk alleen eigenaar van de juridische rechten op aandelen. De juridische rechten geven stem- en vergaderrecht aan de stichting, maar de economische rechten (winstrechten) zijn gescheiden. De winstrechten worden namelijk in gecertificeerd en uitgereikt aan de oorspronkelijke aandeelhouder(s) of oprichter(s) van het bedrijf waarvan de aandelen zijn gecertificeerd aan de STAK. De stichting is louter eigenaar van de aandelen, maar heeft nul economisch belang bij de aandelen. Vandaar dat deze vorm een Stichting administratiekantoor wordt genoemd. De STAK administreert de aandelen voor de economisch gerechtigde, de certificaathouder.

Wat is een Stichting derdengelden?

Een Stichting derdengelden wordt gebruikt om geld af te scheiden dat niet van de ondernemer is. Bepaalde beroepsgroepen ontvangen substantiële bedragen op de bankrekening dat niet van hen is. Denk aan een notaris in een vastgoedfractie, een advocaat die geld ontvangt in het kader van een schikkingsvoorstel of een online payment provider die het betalingsverkeer regelt voor tientallen webwinkels.

Lees meer over kosten stichting oprichten

Hoe zit het met de aansprakelijkheid in een stichting?

Een stichting bezit rechtspersoonlijkheid. Rechtspersoonlijkheid houdt in dat de stichting net als een natuurlijk persoon overeenkomsten aan kan gaan. Een stichting is een zelfstandige drager van rechten en plichten. De rechten en plichten rusten op de stichting en niet op de bestuurders.

De rechtspersoonlijkheid van een stichting kan het beste worden uitgelegd middels een voorbeeld. Als voorbeeld maken wij gebruik van Stichting het Blauwe Kruis (SBK), opgericht door Hans.

SBK zet zich in voor kinderen uit arme gezinnen die niet genoeg geld hebben om te kunnen sporten. Om dit doel te bereiken wil SBK 10 uur per week gebruik maken van een sportveld. De huur hiervoor bedraagt 1000 euro per maand. SBK vraagt geen vergoeding aan de sporters, maar trainers krijgen wel een kleine vergoeding. Deze trainers krijgen 500 euro per maand uitgekeerd. Ook het bestuur van SBK (enkel Hans) verdient een bescheiden salaris van 500 euro per maand. De totale kosten bedragen dus 2000 euro per maand. De eerste 2 jaar gaan zeer voorspoedig en met een subsidie van de gemeente kan de stichting goed werk leveren. Echter, door overheidsbezuinigingen valt helaas de subsidie weg. SBK kan zijn verplichtingen niet langer nakomen en gaat failliet.

In het bovenstaande voorbeeld is de stichting failliet gegaan. Het is maar goed dat de stichting de rechtspersoonlijkheid had. Rechtspersoonlijkheid betekent dat de stichting zelf rechten en plichten heeft en dus ook zelf aansprakelijk is als de stichting niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet. Er kan hierdoor niemand aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de stichting. De verhuurder van het sportveld kan niemand aanspreken want Hans, de oprichter, is niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor de sporters en de trainers. De beperkte aansprakelijkheid biedt een oprichter van de stichting de garantie dat zijn privévermogen beschermd blijft, ook als de rechtspersoon (in dit geval de stichting) failliet gaat. Tenzij de oprichter ook bestuurder is, en als bestuurder wordt aangesproken wegens onbehoorlijk bestuur.

Wat zijn de voordelen van een stichting?

Waarom zou ik een stichting oprichten? Omdat een stichting één van de meest flexibele rechtsvormen is. Nagenoeg iedere activiteit valt op de één of andere manier onder een stichting te brengen. Administreren van aandelen, belangenbehartiging van behoeftigen, belangen van dieren , het beheer van derdengelden of spaarpotstichtingen voor bijvoorbeeld een jaarclub, met een stichting kun je praktisch alle kanten op.

Stichtingen worden bij het merendeel van de (grote) bedrijfsstructuren gebruikt. Op deze manier kan er immers een bepaalde aansprakelijkheid op de stichting rusten, ondanks dat deze stichting geen winst maakt. De economische rechten van de stichting liggen namelijk niet bij de stichting zelf, maar bij een aangesloten vennootschap. Deze aanverwantschap is altijd geregeld door middel van een contract, want een stichting kent geen aandeelhouders of leden, enkel een bestuur.

Wat zijn de nadelen van een stichting?

Een stichting oprichten heeft zijn nadelen. Wanneer een stichting wordt opgericht, kan de eigenaar de winst niet naar zichzelf uitkeren. Echter, aangezien de stichting over het algemeen een maatschappelijk of sociaal doel nastreeft is dit ook niet de intentie en is de stichting in die zin een non-profit organisatie. Een stichting wordt opgericht middels een notariële akte. De eenmalige oprichtingskosten zijn daardoor iets duurder dan bij sommige andere rechtsvormen.

Hoe werkt het met belastingen voor een stichting?

Wat is het salaris voor bestuurders van een stichting?

Bij de meeste rechtspersonen is het gangbaar dat er winst wordt nagestreefd. Het overschot van het resultaat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders of leden en hier dient belasting over te worden betaald. Deze belasting is lager dan de loonbelasting, waardoor elke commerciële ondernemer zo min mogelijk loon probeert uit te keren .

Vanwege het verschil tussen loon- en dividendbelasting heeft de overheid de gebruikelijk loonregeling in het leven geroepen. Dit houdt in dat de bestuurder van een rechtspersoon zichzelf een redelijk loon uit moet keren. Dit bedrag is over het algemeen vastgesteld op minimaal 45.000 euro per jaar. Dit geldt alleen als de bestuurder ook meer dan 5% van de aandelen heeft.

Een stichting kent echter een winstuitkeringsverbod. Dit houdt in dat de bestuurders geen enkele reden hebben om hun salaris opzettelijk laag te houden. Daarom is de gebruikelijk loonregeling niet van toepassing voor bestuurders van een stichting. Bestuurders mogen zichzelf uiteraard wel een salaris uitkeren, zij zijn per slot van rekening ‘gewoon’ personeel van de stichting.

Belasting en de stichting

In sommige situaties wordt de stichting als een onderneming beschouwd. Er wordt beoordeeld of de stichting deelneemt aan het economisch verkeer door middel van kapitaal en arbeid en daarbij verlangt om winst te maken. De stichting concurreert dan als het ware met andere ondernemers en de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting is hier het gevolg van. Ook kan het zijn dat de stichting dan BTW-plichtig wordt. Wanneer de stichting personeel in dienst neemt, krijgt de stichting ook te maken met loonheffingen voor het personeel.

Wat kost het om een stichting op te richten?

In de tabel hieronder wordt weergegeven wat de kosten zijn voor het oprichten van een stichting, Stichting derdengelden en Stichting administratiekantoor bij onlineflexbvoprichten.nl

Stichting oprichtenStichting administratiekantoor
€ 399

excl. BTW

€ 1499

excl. BTW

Volmacht✓✓
Conceptakte✓✓
Akte van oprichting✓✓
KvK-registratie**✓✓
Akte van certificeringn.v.t.✓
KvK-inschrijfbewijs✓✓
Start directBinnenkort
beschikbaar
* Let op, je dient zelf zorg te dragen voor ontheffing bij de DNB en AFM en zich bewust te zijn van de spelregels omtrent een stichting derdengelden. Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.
** Inclusief uittreksel KvK à €12,-, excl. eenmalige inschrijvingskosten à €50,- (dit is een aparte factuur die je van de KvK ontvangt)

Stappenplan stichting oprichten

Een stichting oprichten is bij ons in een paar stappen gelukt. Het stappenplan ziet er als volgt uit:

Stap 1: Maak een persoonlijk account aan en vul jouw gegevens in.

Stap 2: Je ontvangt direct na betaling de oprichtingsdocumentatie waarmee je langs een notaris in de buurt kunt gaan.

Stap 3:Je ontvangt de statuten, het KvK-uittreksel in jouw persoonlijke dashboard en per post op het vestigingsadres.

Kortom, door een paar simpele stappen te doorlopen ben je al eigenaar van een stichting. Het proces van oprichten is in gemiddeld 3 tot 5 werkdagen afgerond en kost €399,-.

Kom je er niet helemaal uit?

Onze juridische experts staan voor je klaar!
Start een chat of bel ons op 020 30 80 862
  • Onze klantenservice is bereikbaar:
  • Werkdagen van 09:00 - 19:00 (vrij. tot 17:00)
  • Of chat in weekend 12:00 - 17:00
Via de chat reageren we binnen 5 minuten!
Team Support