Het gebruikelijk DGA (directeur-grootaandeelhouder) salaris

De Belastingdienst heeft het directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) loon in het leven geroepen om te zorgen dat ondernemers er niet voor kiezen om dividend uit te keren in plaats van het belastingtarief te betalen dat betrekking heeft op salaris, oplopend tot 52%, over het uitgekeerde bedrag. Wanneer je dividend uitkeert, betaal je 40% belasting. Dit is natuurlijk een stuk minder. Daarnaast moet je bij het uitkeren van salaris ook nog loonheffingen betalen.

In 2018 stelde de Belastingdienst het minimaal gebruikelijk loon vast op een bedrag van €45.000,-. In 2019 blijft dit bedrag gelijk.

Wat houdt een DGA in?

Een directeur-grootaandeelhouder wordt ook wel eens een DGA genoemd. Dat is iemand die een (hoogste) bestuurlijke functie heeft binnen een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap en een groot deel aandelen in zijn bezit heeft.

De fiscus is niet dom

De ‘dividend-route’ is dus geen goede manier om het DGA salaris te omzeilen. Hiervoor is het juist in leven geroepen. Ook de ‘rekening-courant route’ is een mogelijkheid die vaak mis gaat. Via rekening-courant is het mogelijk om van de BV geld te lenen omdat je privé een extraatje nodig hebt. Heb je jezelf echter nog niet het minimum DGA salaris uitgekeerd, dan kan de Belastingdienst de lening beschouwen als salaris.

Het bepalen van wat een marktconform loon is, gebeurt overeenkomstig de ‘gebruikelijk loonregeling’. Om het verschil met betrekking tot de inkomstenbelasting tussen gewone werknemers en DGA’s te verkleinen, wil men de gebruikelijk loonregeling drastisch herzien. Dit leidt ertoe dat:

 • De uitbreiding naar het hoogste loon van de werknemers van concernvennootschappen komt te vervallen;
 • De bewijslast voor de inspecteur verzwaard wordt aangaande de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Lees alles over de BV nog eens na in het e-book: 10 Onmisbare Tips

Download hier
plus

De nieuwe berekenwijze voor het DGA salaris in 2019

De hoofdregel binnen de opgestelde nieuwe wettekst stelt dat het gebruikelijk loon ten minste wordt gesteld op de hoogste van volgende bedragen:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (vroeger soortgelijke dienstbetrekking);
 • Het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de vennootschap waarvoor de DGA arbeid verricht of daarmee verbonden lichamen;
 • €45.000.
  • 2015 was een overgangsjaar aangaande de doelmatigheidsmarge. In bepaalde gevallen zullen DGA’s nu nog een korting van 30% op hun gebruikelijk loon mogen toepassen, vanaf 2016 mag die afwijking nog slechts 25% bedragen. Dat betekent een verhoging van de loonbelasting voor de DGA. In het kort kwam de overgangsregeling op het volgende neer:

   Als het loon in 2013 hoger was dan het gebruikelijk loon dat op dat moment van toepassing was (€43.000), dan werd het loon voor 2015 vastgesteld op 75/70 /% van het loon in 2013. De overgangsregeling verviel als het loon in 2015 op basis van de gebruikelijke loonregeling op een hoger of lager bedrag moest worden gesteld.

   De bewijslast voor de meest vergelijkbare dienstbetrekking

   Voor de bepaling van een marktconform zakelijk loon is een vergelijkingsmaatstaf nodig. Daarom gaat met voortaan rekening houden met de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’, waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt. Door de introductie van deze regel wordt het gebruikelijk loon dus minder vaak gesteld op het basisbedrag van €45.000. Er is namelijk in de meeste gevallen wel een ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ voorhanden waaraan getoetst kan worden.

   Als een inspecteur wil aantonen dat het loon dat voor de DGA in aanmerking werd genomen te laag is, zal hij moeten aantonen dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger ligt. Als onderdeel van de bewijslast zal de inspecteur de objectieve criteria die hij heeft gehanteerd aan de inhoudingsplichtige moeten meedelen. Toetscriteria zijn bijvoorbeeld de omvang van het bedrijf (aantal personeelsleden, omzet, winst) en de sector waarin het bedrijf actief is. Bedraagt dat loon minder dan €45.000, dan wordt 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in aanmerking genomen.

   Zelf berekenen wat je zou moeten verdienen? Deze tool van intermediair geeft een duidelijk beeld van een salaris passende bij een vergelijkbare dienstbetrekking.

   De bewijslast voor het hoogste loon van andere werknemers van de vennootschap

   Hoewel het wetsvoorstel oorspronkelijk uitgebreider was, is er uiteindelijk beslist om dit criterium te beperken tot de werknemers van de vennootschap waarvoor de DGA arbeid verricht. In eerste instantie was er voorgesteld om daarbij aan te sluiten bij het hoogste loon in de volledige concern, waarvan de vennootschap deel uitmaakt. Bij een vergelijking met het hoogste loon uit de vennootschap is de bewijslast erg rechtlijnig en volstaat het om het hoogste loon van andere werknemers binnen dezelfde BV aan te sluiten voor het DGA salaris.

   Verlagen DGA salaris / verlagen gebruikelijk loon

   Jezelf als Directeur Groot Aandeelhouder een minimum DGA salaris uitkeren van €45.000 is voor veel startende ondernemers bijna onmogelijk. Gelukkig zijn er mogelijkheden om deze zware financiële belasting te omzeilen.

   Hoe pak je het DGA salaris wel aan?

   De Belastingdienst is het met ons eens: ‘Wat er niet is kun je ook niet uitkeren’. Een ondernemer hoeft niet ten onder te gaan aan zijn of haar eigen salaris. We geven je 2 mogelijkheden:

   1. Je dient een verzoek verlaging DGA salaris in: Hierin geef je met een prognose aan dat jouw onderneming niet over de financiële middelen beschikt om een DGA salaris uit te keren.
   2. Een nul aangifte voor de loonheffingen. Je meldt de onderneming aan als inhoudingsplichtige. Je doet maandelijks een nul aangifte voor de loonheffingen. In december kijk je wat je aan liquide middelen hebt. Wellicht kan je een gedeelte reserveren voor een mogelijk investering die je op de planning hebt. Het gedeelte wat over is, zal je moeten uitkeren als salaris. Wil je graag begeleiding in dit proces of hierin alles uit handen geven? Wij kunnen dit allemaal voor je regelen vanaf €7,50 per maand. Neem vrijblijvend contact op met onze fiscalisten.

   Optimaal DGA-salaris

   De fiscalisten van Online Flex BV trachten voor iedere cliënt het zogenaamde ‘optimale DGA-salaris’ te berekenen. Dit optimale salaris bestaat uit een bruto salaris waarbij rekening wordt gehouden met optel- en aftrekposten van de DGA in privé en het gebruikelijk loon. Het belastbaar inkomen van de betreffende DGA wordt dan zo berekend dat dit belastbaar inkomen niet uitstijgt boven het 42% tarief in de inkomstenbelasting.

   Nu meteen beginnen met het oprichten van je BV?

   Lees ook:

  • Stappenplan voor het oprichten van een BV
  • Wat zijn de voordelen van een BV?
  • Meer weten over de besloten vennootschap? Klik dan hier?

Kom je er niet helemaal uit?

Onze juridische experts staan voor je klaar!
Start een chat of bel ons op 020 30 80 862
 • Onze klantenservice is bereikbaar:
 • Werkdagen van 09:00 - 19:00 (vrij. tot 17:00)
 • Of chat in weekend 12:00 - 17:00
Via de chat reageren we binnen 5 minuten!
Team Support