De strafheffing. U kent ‘m vast wel. Met hard werken heeft u geld verdiend waarover u eerlijk belasting heeft betaald. Vervolgens behoort dit geld tot uw vermogen. En omdat u vermogen heeft, wordt u gestraft met een extra heffing: de vermogensrendementsheffing.

Deze fictieve heffing van 1,2% over uw zuurverdiende spaargeld in Box 3 is voor vele spaarders een doorn in het oog. Bij de huidige rentevergoeding van 1,5% op een spaarrekening betaalt u ruim 79 cent belasting op iedere euro rente die u ontvangt van de bank.

Rekenen we de inflatie mee? Dan neemt u vermogen ieder jaar af. Weten hoe u dit kan beperken of voorkomen? Lees even door.

Hoe ontstond de strafheffing?

In het decennium voor 2008 heerste er een krapte op de geldmarkt en ging het de wereldeconomie voor de wind. Daardoor waren de rentevergoedingen op spaargeld hoog. Zelfs de rendementen op zelfs de meest defensieve beleggingsportefeuilles waren ruim boven de 6%.

De Box 3 heffing was dan ook een feestbox. Je betaalde ongeacht het werkelijke rendement een heffing van 30% over een fictief rendement van 4%. In de goede tijden voor 2008 was 7% rendement op spaargeld eerder de norm dan de uitzondering. Het nettorendement (na heffing Box 3) was dus 5,8%. Die gouden tijden zijn voorbij. De rentestand is ongekend laag. De vergoeding op internetspaarrekeningen is inmiddels gemiddeld 1,5%-1%

Hoe ontkomt u de strafheffing?

Regelmatig komt in onze praktijk de vraag voorbij of er een oplossing is voor deze strafheffing. En gelukkig voor u:…….Die is er!

U kunt namelijk uw beleggingen en spaartegoeden inbrengen in een (nieuwe) BV. Een BV betaalt Vennootschapsbelasting over het feitelijke rendement. Dus is de 1,5% in het eerdere voorbeeld belast tegen 20% (> € 200.000 winst tegen 25%).

De BV houdt een netto rendement over van 1,2%. Keert u het geld dat u nodig heeft vervolgens naar privé uit dan is over het rendement nog 22% (in 2014) inkomstenbelasting verschuldigd.

U houdt dat 1% netto rendement over in privé.

Mocht de BV over compensabele verliezen beschikken pakt de berekening nog gunstiger uit. Het verlies mag dan worden verrekend met de renteopbrengsten. De BV is dus de oplossing om negatieve vermogensgroei tegen te gaan.

Van theorie naar praktijk: uw 5 stappenplan

U kunt dus aan de strafheffing ontkomen. U dient wel nu in actie te komen. Om u daarbij te helpen, hebben wij een beknopt en pragmatisch stappenplan opgesteld. Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact op.

  1. Richt een BV op met een hoog nominaal aandelenkapitaal; zo hoog dat het gelijk staat aan uw box 3 vermogen.
  2. Open een bank-beleggingsrekening: U opent een bankrekening voor uw BV
  3. Stort de tegoeden: Na oprichting opent u een bankrekening en u stort de tegoeden en beleggingen op de rekening van de BV.
  4. Uitkeringen: De winsten keert u uit als dividend. Nominaal aandelenkapitaal kunt u uit de BV halen middels een statutenwijzing.

Wilt persoonlijk advies, neem contact op met Online Flex BV

Lees meer: