Stichting starten? Dit moet je weten over de vergoedingen

Een veelgestelde vraag bij het starten van een stichting is of een vergoeding mag worden ontvangen voor werkzaamheden die voor een stichting worden verricht. Voor de stichting gelden hieromtrent speciale regels. In het hiernavolgende zullen de mogelijkheden worden besproken.

Loondienst

Een stichting kan mensen in loondienst hebben en dus loon uitkeren aan de werknemers. Voor deze loonbetalingen gelden de reguliere belastingregels. Let wel dat de documentatie goed op orde is: zorg voor getekende arbeidsovereenkomsten.

Vrijwilligersvergoeding

Naast werknemers kunnen ook vrijwilligers een vergoeding ontvangen. Let op: de vergoeding mag niet in verhouding staat tot het verrichte werk. Mocht dit wel het geval zijn, dan is er niet langer sprake van vrijwilligerswerk maar van een loondienstsituatie.

Een vrijwilligersvergoeding is onbelast en de Belastingdienst hoeft niet van deze vergoeding op de hoogte te worden gebracht.

De maximale hoogte van de vergoeding is beperkt: een persoon van 23 jaar of ouder mag niet meer verdienen dan respectievelijk €4,50 per uur, €150,- per maand en €1500,- per jaar. Voor personen jonger dan 23 jaar is deze grens ongeveer de helft lager.

Aan de hand van de maximale bedragen kan worden opgemerkt dat een vrijwilligersvergoeding niet kan dienen als loon, maar slechts als gebaar of onkostenvergoeding gezien kan worden.

Beloning stichtingsbestuur

Wat betreft de beloning voor het stichtingsbestuur kan een onderscheid worden gemaakt tussen een gewone stichting en de stichting met een ANBI-status.

Bij de gewone stichting zitten er geen grenzen aan de mogelijkheden om beloningen te ontvangen. Deze beloning zal worden aangemerkt als loon met de bijbehorende belastingregels.

De ANBI-stichting kent meer strikte regels op het gebied van het vergoedingen uitkeren aan bestuurders. Beloningen zijn niet toegestaan. Slechts een onkostenvergoeding behoort tot de mogelijkheden voor bestuurders van een ANBI-stichting.

Wil je een stichting oprichten of heb je hulp nodig bij het opstellen van de juiste documenten voor de stichting: FIRM24 helpt je graag verder.

Lees meer