Ga jij €10.000 extra belasting betalen? Een rekenvoorbeeld

Lees hier meer over de belastingeffect voor ondernemers van Prinsjesdag 2014 of lees het voorbeeld hieronder.


 Wordt er in 2015 minder geborreld bij Alibaba?

Alibaba is een snelgroeiend internetbedrijf. Om flexibel te zijn werken ze soms met ZZP’ers maar hebben ook een aantal goeie vaste mensen in dienst. Alibaba kan alleen snel groeien met toptalent. Daarom zijn zij ook topwerkgever.

Als je bij Alibaba werkt, zit je goed…..

Werknemers van Alibaba krijgen een prima salaris. Daarnaast ontvangen zij regelmatig mooie gadgets. Ook wordt er bijna wekelijks geborreld op kosten van de zaak en wordt er een waanzinnig zomerfeest voor het complete personeel op het strand georganiseerd.

Het beloningspakket  van de gemiddelde (talentvolle) werknemer Thomas ziet er bij Alibaba als volgt uit:

Beloning Beloning
Salaris:30.000
Ipad::600
Borrel::600 (budget van € 15 per borrel * 40 borrels per jaar)
Personeelsfeest:250 (budget per werknemer)
Totaal:31.450

 

Ook de directeur groot aandeelhouder van Alibaba, Martijn, heeft het ook goed voor elkaar. Hij stuurt vanuit zijn persoonlijke holding jaarlijks voor €100.000 aan facturen naar de werkmaatschappij waarin de activiteiten van Alibaba plaatsvinden.

Maar hoe zit dat in 2015?

Het mooie secundaire arbeidsvoorwaarden pakket van Alibaba ziet er vanaf 1-1-2015 een stuk minder gunstig uit. Waarom? Er mag slechts 1.2% van de totale loonsom van de werknemers belastingvrij worden verstrekt. Wat betekent dit voor Alibaba?

Bij internet onderneming Alibaba ligt het gemiddelde salaris  op € 30.000. Er mag dus per werknemer maximaal 1,2% van dat bedrag (€ 360), zonder inhouding van loonbelasting en werkgeverspremies worden verstrekt door Alibaba.

Voor beloning van Thomas, de talentvolle man van Alibaba – pakt dit niet zo best uit. Voor hem moet Alibaba extra belasting betalen.

Beloning Beloning 2014
Salaris:30.000
Ipad::600
Borrel::600 (budget van € 15 per borrel * 40 borrels per jaar)
Personeelsfeest:250 (budget per werknemer)
Totaal:31.450
   
Extra’s:1.450 (Totaal – salaris = 31.450-30.000 = 1.450)
   
Toegestane extra’s:360 (%norm * gem. Salaris = 1,2% * 30.000 = 360)
   
Extra belastbaar:1.090 (totale extra’s – toegestane extra’s = 1.450-360 = 890)


Impact voor de directeur groot aandeelhouder van Alibaba.

De BV van Martijn maakt een winst van € 100.000. Uiteraard wil Martijn zichzelf € 55.531 euro als salaris uitkeren waardoor hij een maximaal tarief van 42% hoeft te betalen. De rest wil hij als dividend uitkeren om zo min mogelijk belasting te betalen.

De overheid heeft jaren geleden de gebruikelijk loonregeling ingevoerd om dit te voorkomen. Martijn staat niet alleen als aandeelhouder in verhouding tot zijn BV maar ook als werknemer, namelijk directeur. Als werknemer geldt er soms een hoger belastingtarief, namelijk in de gevallen dat het loon boven de € 55.531 uitkomt.

Het loon dat Martijn zichzelf als werknemer moet uitkeren is het gebruikelijk loon, om te voorkomen dat Martijn zichzelf een salaris toekent dat fiscaal het beste uitkomt.

In 2014 geldt er dat Martijn zichzelf een gebruikelijk loon moet uitkeren van iemand met een soortgelijke dienstbetrekking. In het voorbeeld dat we gebruiken stellen we het gebruikelijk loon op € 70.000. Maar voor een directeur is het gebruikelijk loon afhankelijk van meerder factoren. Zo mag de directeur niet minder verdienen dan de best verdienende werknemer.

Als Martijn een hoogopgeleide programmeur in dienst heeft die € 80.000 verdient dan is het gebruikelijk loon van Martijn dus minimaal € 80.000. Mocht het zo zijn dat deze programmeur slechts € 40.000 verdient dan geldt weer dat het gebruikelijk loon, op basis van het gebruikelijk loon van een andere persoon in dezelfde positie, op € 70.000 wordt gesteld.

Op basis van het doelmatigheidsmarge mag Martijn zijn salaris met 30% verlagen, zolang het maar niet onder het salaris van de best verdienende werknemer uitkomt.

In 2015 worden er twee wijzigingen doorgevoerd.

Ten eerste verandert het criterium om het gebruikelijk loon vast te stellen van ‘soortgelijke dienstbetrekking’ naar ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Dit houdt in dat de groep waarmee de inspecteur mag vergelijken wordt uitgebreid en er dus meer mogelijkheden zijn om een hoger gebruikelijk loon vast te stellen. Soms wel tot €10.000.

Ten tweede wordt het doelmatigheidsmarge verlaagd naar 25%. Deze wijziging wordt van kracht in 2016 omdat de belastingdienst vaak van tevoren afspraken maakt om het salaris vast te stellen. In 2015 geldt er wel een overgangsregeling. De reeds gemaakte afspraak wordt aangepast waarbij het gebruikelijk loon op 75/70 van het afgesproken bedrag wordt vastgesteld.


Hoe zit dit in jouw onderneming? Liever geen onverwachte verrassingen in 2015?

Klik hier voor quickscan voor ondernemers.

Meer weten over dit onderwerp? Lees ook: