Crowdfunding is hot! Via crowdfunding lanceren jaarlijks vele duizenden ondernemers hun onderneming of product. Niet iedereen is echter bekend met de fiscale gevolgen van een investering of productlancering via crowdfunding. In dit artikel gaat crowdfunding-expert Thomas Esselink in op de de verschillende vormen van crowdfunding en hun fiscale consequenties.

Crowdfunding

Crowdfunding is veel meer dan een vervanger voor bancaire financiering. Waar een lening bij de bank vaak achter gesloten deuren tot stand komt, combineert je met crowdfunding de financiering met marketing. Met een succesvolle crowdfundingsactie creëer je direct naamsbekendheid, betrokkenheid van investeerders en geef je jouw onderneming de kickstart die ’t verdient.

Bij crowdfunding heb je een aantal partijen. Allereerst is er de partij die een geld nodig heeft, de onderneming. Het geld wordt gebruikt om een product op de markt te brengen of om een bestaand product verder te laten groeien. Ten tweede zijn er de personen die de investering verschaffen door geld uit te lenen of een product in voorverkoop aan te schaffen, de investeerders. Als laatst heb je het online platform die de ondernemers en de investeerders aan elkaar koppelen.

Verschillende manieren van crowdfunding

Crowdfunding kan op verschillende manieren. Iedere manier heeft z’n eigen belastingconsequenties voor zowel de ondernemer als de financier. In de meeste gevallen gaat het om een lening, een converteerbare lening, voorverkoop of een donatie.

  • Lening: Deze vorm lijkt het meest op een ‘gewone’ banklening. Investeerders verschaffen kapitaal aan de onderneming en ontvangen in ruil hiervoor een bepaald rentepercentage (4-10%). Daarnaast dient naast de rente ook de lening zelf terug te worden betaald;
  • Converteerbare lening: Een converteerbare lening is een achtergestelde lening met één bijzondere eigenschap; de investering kan tegen een vooraf bepaalde waarde worden omgezet (geconverteerd) in aandelen. Deze variant is aantrekkelijk voor risico-investeerders die in jonge innovatieve ondernemingen willen investeren;
  • Voorverkoop: De onderneming lanceert een product dat nog ontwikkeld moet worden. Pas als het doelbedrag behaald is zal de onderneming het product ook daadwerkelijk in productie nemen. Door deze voorverkoop (vaak tegen kostprijs) kan de onderneming over een bepaalde cashflow beschikken waardoor de productie kan worden gestart. Een bijkomend voordeel van voorverkoop is dat het marktonderzoek direct verricht is. Zit de markt te wachten op jouw product of niet; en
  • Donatie: Investeerders verschaffen kapitaal zonder dat zij hiervoor een tegenprestatie van de onderneming verwachten. Vooral goede doelen ontvangen geld door middel van donaties.

Belastingheffing over de verschillende manieren van crowdfunding

Lening

Onderneming: De door de onderneming betaalde rente komt ten laste van de winst. Vaak bieden ondernemers ook nog een extraatje aan als dank voor de lening. Let erop dat dit extraatje voor de Belastingdienst een belaste prestatie kan zijn (en daarover 21% btw moet afrekenen). Om dit te voorkomen moet het extraatje niet op voorhand bekend zijn, maar een vrijwillig cadeau van de onderneming. Dan kwalificeert het extraatje namelijk als relatiegeschenk en die zijn niet met btw belast. Wel verliest de onderneming het recht op vooraftrek van de btw over het cadeau. Deze ‘btw schade’ voel je niet als je het product zelf ontwikkelt.

Investeerder: Een verstrekker natuurlijk persoon (jij of ik) verstrekt een lening vanuit zijn privévermogen. Voor dit vermogen geldt dat deze in box 3 belast is, tegen 1,2% over de waarde van de lening op 1 januari. Daarbij geldt dat de eerste (ruim) € 20.000 niet wordt belast. Ondernemingen (investeerdersvehikels) betalen winstbelasting over de winst die door de rente wordt ontvangen.

Achtergestelde converteerbare lening

Onderneming: Bij deze vorm van financiering wordt er een lening verstrekt met een gereduceerd rente tarief. In de meeste gevallen wordt de rente ook niet betaald, maar bijgeschreven op de hoofdsom. Tegenover de gunstige voorwaarden voor de onderneming staat een conversierecht. De investeerder heeft het recht zijn lening om te zetten in aandelen.

Investeerder Voor de fiscale kwalificatie van de converteerbare lening is het aandelenbelang dat wordt verkregen in de startup na conversie doorslaggevend.

Een individu is de rente belast in Box 2 (25%) bij een belang van groter dan 5%. Bij een belang onder de 5% is de converteerbare lening belast in Box 3 (1,2%). Indien een onderneming (BV) meer dan 5% belang in de onderneming verkrijgt na conversie kan de rente onder de deelnemingsvrijstelling vallen. De rente is in dat geval onbelast.

Voorverkoop

Onderneming: De levering van het product is belast met btw. Het bedrag dat betaald wordt bij de voorverkoop wordt gerekend tot de omzet van de onderneming. Deze btw moet worden afgedragen als de productlancering doorgaat. De onderneming kan ook de in rekening gekregen voorbelasting aftrekken op zijn af te dragen btw.

Investeerder: Als individu koop je het product inclusief btw. De daadwerkelijke belastingheffing vindt plaats bij de verkoper. Als zakelijke verstrekker kun je de koopprijs mogelijk opvoeren als bedrijfskosten en daarom in aftrek brengen op de winst en btw. De aanschaf van de het product kan ook een verkapte privé aankoop zijn. In dat geval zal de Belastingdienst de kosten behandelen als een dividenduitkering aan de aandeelhouder.

Donatie

Onderneming: Donaties worden vaak verleend wanneer de ondernemer een goed doel beoogt na te streven. Veelal is de ondernemer een stichting die dank uitspreekt door de investeerder een klein cadeautje te geven. Donaties zijn geen betaling voor een product, waardoor zij niet met btw zijn belast. Daarnaast kennen stichtingen een speciaal belastingregime wanneer zij kwalificeren als een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling) of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling).

Investeerder: Giften aan SBBI’s of ANBI’s kunnen in aftrek worden genomen voor de inkomstenbelasting (natuurlijk persoon) of de Vennootschapsbelasting (rechtspersoon). Let hier wel dat je minimaal het drempelbedrag doneert (1% van je drempelinkomen) en niet meer dan wat je mag aftrekken. Voor een onderneming is de gift aan een ANBI of SBBI stichting aftrekbaar voor zover de gift ten hoogste 50% van de winst bedraagt en niet hoger dan €100.000 is.

Conclusie

Voor de Belastingdienst is crowdfunding niets meer dan een nieuwe manier van financieren en verkopen van een product. Er zitten wel een aantal fiscale haken en ogen aan de converteerbare obligatielening. Wil je sparren met onze fiscalisten over crowdfunding of wil je voor je crowdfunding campagne een holdingstructuur of een BV oprichten laat het ons dan weten.

Wilt u op de hoogte blijven van alle juridische en fiscale tips & trucs van het Online Flex BV oprichten team?

Eens per maand sturen wij al onze relaties concrete tips en handige weetjes rondom onze dienstverlening. Uw e-mail adres is veilig bij ons.