1. Hoe werkt een BV opheffen?

Na de vliegende start van de door jou opgerichte BV loopt het iets minder. Hoe moet het verder? Gooi je het roer in jouw bedrijf rigoureus om, of ga je de BV opheffen? Voordat je een dergelijke beslissing neemt kan je het beste een objectieve beoordeling maken van de levensvatbaarheid van de onderneming. Op basis van onze ervaring met bedrijfswaarderingen en ‘turnaround’ trajecten toetsen wij altijd aan de onderstaande 5 criteria voor de beoordeling van de levensvatbaarheid van een bedrijf.

Start BV opheffenWat kost een BV opheffen?

1.1 Moet ik mijn BV opheffen of verkopen?

 1. Heeft de onderneming binnen drie tot zes maanden uitzicht op positieve cashflow? (= het saldo van ontvangsten minus uitgaven)
 2. Wat is de staat van het productie of primaire proces? Is deze up-to-date of zijn er significante investeringen nodig om dit op hetzelfde niveau te krijgen als de concurrentie?
 3. Zijn er mogelijkheden om de kosten terug te dringen?
 4. Staan er activa op de balans die verkocht kunnen worden? (Denk aan een bedrijfspand, machines of installaties)
 5. Is het personeel bereid om loonoffers te doen?
BV_opheffen-short

2. Hoe werkt een BV verkopen?

De aandelen in een BV kunnen via een aandelenoverdracht worden overgedragen nadat je een koper hebt gevonden. Hierbij moet je er wel op toezien dat je de koper duidelijk informeert over de toestand van jouw onderneming en dat hem/haar de mogelijkheid wordt geboden de boeken te bekijken en te onderzoeken. Doe je dit niet dan kan je alsnog aansprakelijk worden gesteld bij een faillissement als dat aan de bestuurder kan worden toegerekend, zelfs als je op dat moment niet langer aandeelhouder bent.

2.1 Wat is het stappenplan voor een BV verkopen?

De volgende stappen moet je zetten om de aandelen te kunnen overdragen:

  1. Je stelt de cijfers van de BV op: de notaris heeft een onderbouwing van de koopprijs van de aandelen nodig en een recente balans;
  2. Boekenonderzoek: De koper moet, indien gewenst, inzage krijgen in de huidige (financiële) situatie van de BV;
  3. Origineel aandeelhoudersregister: De notaris heeft het originele aandeelhoudersregister nodig om de overdracht uit te voeren;
  4. Aandeelhouder-en bestuurdersbesluiten: Er moet een besluit tot erkenning van de verkoop van de aandelen worden genomen en de bestuurders moeten ontslagen worden van latere aansprakelijkheid (decharge) tijdens een vergadering van aandeelhouders;
  5. Directiewissel: De KvK moet geïnformeerd worden over de wissel van het bestuur.

3. Hoe hef je een BV op?

Als je geen koper vindt of in het geval je geen activiteiten meer verricht is de BV opheffen een optie. Je kan kiezen voor een formele liquidatie of een turboliquidatie.
De formele liquidatie
Je kan jouw BV niet liquideren voordat er een besluit tot ontbinding is genomen. Als je niet helemaal zeker bent van jouw zaak kan je dit beter nog even uitstellen omdat zo’n besluit zo goed als onomkeerbaar is. De BV houdt onmiddellijk op te bestaan als er op het ogenblik van ontbinding geen baten zijn (positief saldo op de bank, of anderen activa). In dit geval spreken we over een turboliquidatie.

Kies NOOIT voor een turboliquidatie als je nog lopende contractuele verplichtingen hebt van welke aard ook. Elke schuldeiser kan namelijk een turboliquidatie laten terugdraaien ook al gaat het slechts om een afschrijving van periodieke bankkosten.

De turboliquidatie
Bij een formele liquidatie wordt een aankondiging geplaatst in de Staatscourant en wordt de liquidatie uitgevoerd door een notaris. In tegenstelling tot de turboliquidatie, kan de formele liquidatie niet door schuldeisers worden teruggedraaid. Ter bescherming van de crediteuren geldt er een zogeheten verzetstermijn van 2 maanden. Gedurende deze termijn kunnen crediteuren zich verzetten tegen de liquidatie. Als er sprake is van onbetaalde rekeningen is de kans reëel dat men zich hierop beroept.

3.1 Wat is het stappenplan voor een BV opheffen?

De volgende stappen moet je zetten voor het opheffen van de BV:

 1. Kamer van koophandel: Je moet de BV uitschrijven uit het Handelsregister
 2. Bedrijf- en productschappen: het verstrekken van het bewijs van uitschrijving uit de KvK volstaat
 3. Belastingdienst: de Belastingdienst moet je uitschrijven als belastingplichtige voor zowel loonbelasting, vennootschapsbelasting als omzetbelasting. Stuur naar de Belastingdienst in ieder geval het schriftelijk besluit van liquidatie
 4. Zeg lopende contracten op
  1. Internet- en telefoniecontracten
  2. huurcontract
  3. leasecontract
  4. Overige maandelijkse contracten (kijk dit na via internetbankieren)
 5. UWV: verwerk de ontslagaanvraag voor jouw personeel
 6. Zeg als laatste de zakelijke bankrekeningen op

Start BV opheffen Lees meer over kosten BV opheffen