Aandeelhouderspakket

Als startende ondernemer zit je niet te wachten op juridische kosten. Om onze klanten toch de bescherming te bieden die noodzakelijk is bieden wij je het aandeelhouderspakket. Het aandeelhouderspakket bevat de meest essentiële contracten voor beginnend ondernemers. Je kunt gebruik maken van onze slimme software om zelf jouw overeenkomst in elkaar te zetten en dat bespaart weer kosten.
Meer dan 18.000 bedrijven opgericht |  Klantenbeoordeling 9,4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
vanaf:
€125,-excl. BTW

Wat is een aandeelhoudersovereenkomst?

Als ondernemer wil je ondernemen; deals sluiten, geld verdienen en vervolgens herinvesteren. Als ondernemer loop je met enige regelmaat tegen een verrassing aan. Zo nu en dan heb je privé de financiële ruimte nodig en dus leen je geld van jouw BV. Zonder officiële geldleenovereenkomst wordt dit gezien als dividenduitkering en zal de belastingdienst een aanslag opleggen. Gelukkig kunnen wij je helpen dit te voorkomen door je van de juiste leenovereenkomst voorzien. Als startende ondernemer zit je niet te wachten op juridische kosten. Om onze klanten toch de bescherming te bieden die noodzakelijk is bieden wij je het aandeelhouderspakket.
Het aandeelhouderspakket bevat de meest essentiële contracten voor beginnend ondernemers. Je kunt gebruik maken van onze slimme software om zelf jouw overeenkomst in elkaar te zetten en dat bespaart weer kosten.

Wat zit er precies in de prijs inbegrepen?

 • Digitale inschrijving KvK
 • Persoonlijke online omgeving
 • Oprichting in 3 – 7 dagen
 • Uittreksel Kvk*
 • Begeleiding en advies van onze fiscalisten
* Inclusief uittreksel KvK à €12,-, excl. eenmalige inschrijvingskosten à €50,- (dit betreft een aparte factuur die je van de KvK ontvangt)

Opgericht bij OnlineFlexBV

BV oprichten in 3 simpele stappen!

Stap 1
Vul je gegevens in
Vul de gegevens in voor het oprichten van de BV en betaal eenvoudig met iDeal of Paypal.
 • Doorloop de stappen in 10 minuten
 • Ontvang direct een gratis (voorbeeld) conceptakte
 • Betaal een vaste en scherpe prijs
Stap 2
Je BV wordt opgericht
Je ontvangt de documenten direct in uw persoonlijke omgeving. Legaliseer vervolgens bij ons op kantoor of bij de notaris in de buurt.
 • Ontvang definitieve concept-akte en andere documenten
 • Legaliseer bij ons of de notaris
 • Keur de concept-akte goed
Stap 3
Ontvang je documenten
Tot slot ontvang je digitaal de officiele akte, aandeelhoudersregister en het KvK uittreksel. Je BV is opgericht!
 • Ontvang digitaal alle oprichtingsdocumenten
 • Overzichtelijk en altijd toegankelijk in je online dossier

Wat is een aandeelhouders overeenkomst en waar gebruik je het voor?

Een aandeelhouders overeenkomst is een contract. Een BV, en de aandeelhouders, zijn onder Nederlands recht verplicht hun contracten na te komen. Een aandeelhoudersovereenkomst de ideale manier om aandeelhouders aan de gemaakte afspraken te houden. Een aandeelhoudersovereenkomst is namelijk geen notarieel document en kan dus eenvoudig en goedkoop worden gewijzigd. Je kan het zelf doen.

Wanneer er geen aandeelhouderscontract is dan zal je in conflictsituaties terug moeten grijpen op de statuten. Deze zijn vaak al jaren niet gewijzigd en zijn daardoor minder gedetailleerd dan jouw contract met medeaandeelhouders.

De inhoud van het contract

 • Afspraken tussen aandeelhouders die niet in de statuten staan
 • Advies over de invulling van de aandeelhoudersovereenkomst
 • Geen voorbeeldovereenkomst maar een contract op maat
 • Geen notariële kosten

Extra

 • Jouw aandeelhoudersovereenkomst nagekeken of aangepast door een jurist

Bestel het aandeelhouderspakket

Bekijk al onze diensten

Wat is het DGA loon?

Als je meer dan 5% van de aandelen van een BV bezit dan ben je grootaandeelhouder. Als je ook werkzaamheden verricht voor de BV dan ben je buiten grootaandeelhouder ook directeur. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan in veel gevallen zijn eigen salaris bepalen en daardoor spelen met de belastingdruk. Om dit te voorkomen heeft de wetgever het fictieve DGA-loon ingevoerd. Een verplicht salaris voor de DGA bedraagt momenteel €45.000,- (2017).

Het verplichte DGA-salaris houdt geen betaalverplichting in. Dus wanneer jouw BV geen €45.000,- kan of wil betalen dan heeft de DGA daar geen recht op. De Belastingdienst zal echter loonheffingen vorderen als ware het DGA-salaris uitbetaald. Dat houdt in dat je ongeveer €15.000,- belastingen moet betalen.

Echter, voor veel ondernemers is het DGA-salaris in de eerste jaren niet te betalen. Daarom kan je een verlaging aanvragen bij de Belastingdienst. Je kunt het verplichte DGA-salaris dan terugbrengen tot €0,-. Doe dit op tijd om zekerheid te krijgen en zodat je achteraf niet voor verassingen komt te staan.

Wij hebben een voorbeeldbrief voor jou geschreven. Deze bieden we aan via het aandeelhouderspakket.

BESTEL HET AANDEELHOUDERSPAKKET

Bekijk al onze diensten

Geld lenen van je eigen BV, mag dat zomaar?

Je kunt geld lenen van je eigen BV zonder dividendbelasting te betalen. Dit komt vaak goed van pas als er privé grote uitgaven worden gedaan waardoor wat extra financiële armslag wenselijk is. De Belastingdienst ziet het overmaken van geld vanuit jouw BV naar een privérekening echter als dividend. Dat houdt in dat er een belasting over wordt geheven van 25%. Je moet zelf bewijzen dat er sprake is van een lening, in plaats van dividend. Anders zal de Belastingdienst niet van de claim afzien.

Daarom is het raadzaam om een lening vast te (laten) leggen in een schriftelijke overeenkomst. De leenovereenkomst, ook wel overeenkomst van geldlening genoemd, is hét bewijsmiddel om de Belastingdienst te overtuigen van jouw gelijk. Sluit daarom voor iedere lening een leenovereenkomst af met behulp van onze software om het risico op een belastingclaim te ontlopen.

Om te voorkomen dat je voor iedere lening langs een advocaat moet om een duur contract op te laten stellen, hebben wij de leenovereenkomst opgenomen in het aandeelhouderspakket. Je kunt de leenovereenkomst voor iedere lening weer gebruiken.

Bestel het aandeelhouderspakket

Bekijk al onze diensten →

Wanneer gebruik ik een rekening-courant en waarvoor heb ik deze nodig?

Een rekening-courant is noodzakelijk wanneer je gebruik maakt van een holding-werkmaatschappij structuur. Je wilt niet veel geld in de werkmaatschappij bewaren in verband met de aansprakelijkheid, maar je wil wel de benodigde uitgaves kunnen doen. Daarom leent de werkmaatschappij geld van jouw holding.

Je kunt voor elke lening een leenovereenkomst aangaan, maar een leenovereenkomst heeft een langdurig karakter met een vaste aflossingstermijn of aflossingsschema. Een rekening-courant heeft dat niet.

De rekening-courant wordt gebruikt om op korte termijn met financiële middelen van de holding, de uitgaves van de werkmaatschappij te bekostigen. Met andere woorden: je kunt door gebruik te maken van de rekening-courant overeenkomst, alle ‘werkmaatschappij’ schulden betalen, zonder dat jouw vermogen risico loopt. Het vermogen blijft namelijk in de holding.

Bestel het aandeelhouderspakket

Bekijk al onze diensten

Wat is een managementovereenkomst en waarom heb je er een nodig?

Een managementovereenkomst wordt gebruikt wanneer er sprake is van een holding-werkmaatschappij verhouding. De werkmaatschappij huurt de holding in om het bestuur van de werkmaatschappij te vormen. De financiële vergoeding die daar tegenover staat wordt gefactureerd als management fee.

Je kunt natuurlijk alle winst uit de werkmaatschappij als dividend uitkeren aan de holding maar dan ben je minder goed beschermd in geval van faillissement. Voor de dividend geldt namelijk een uitkeringstoets. Mocht aan de uitkeringstoets niet voldaan zijn dan zal je het dividend terug moeten storten naar de werkmaatschappij en valt het dividend dus in de failliete boedel.
Als je jouw winst niet als dividend uitkeert maar als management fee, hoeft er geen rekening gehouden te worden met de uitkeringstoets. De werkmaatschappij voldoet dan immers gewoon een factuur van de holding.
Dus: bescherm je dividend door als werknemer in dienst te gaan van de holding. De werkmaatschappij huurt vervolgens de holding in om management uit te voeren.

Bestel het aandeelhouderspakket

Bekijk al onze diensten →

Het is niet altijd wenselijk om managementfacturen te versturen. Raadpleeg hiervoor een fiscalist.

Waarvoor gebruik je een arbeidsovereenkomst?

Als directeur ben je in dienst van jouw onderneming. Dat houdt in dat je een overeenkomst aan moet gaan met jouw onderneming. De meeste DGA’s vinden dit overbodig. Het is immers hun BV, ze kunnen toch niet ontslagen worden. Toch heeft een arbeidscontract voordelen.
Wat te denken van een faillissement? Als je een getekend arbeidscontract kan overleggen bevindt je jezelf in dezelfde positie als werknemers. Dat houdt in dat jouw salaris een hoge preferentie heeft (voorrang boven anderen) als de boedel van de BV wordt verdeeld.
En wat te denken van investeerders? Als je een arbeidscontract hebt als er een investeerder aan boord komt, dan ben je officieel werknemer van de BV. Je salaris is vastgesteld, net als het betaalmoment. De investeerder kan daar niet omheen, zonder een ontslagvergoeding te betalen.
Een arbeidscontract tussen de BV en de directeur is opgenomen in het aandeelhouderspakket.

Start direct

Bekijk al onze diensten

Waar gebruik je een bekrachtigingsverklaring voor?

Na oprichting van een BV kun je rechtshandelingen die zijn verricht in de oprichtingsfase van de onderneming “bekrachtigen”. Vóór de bekrachtiging was de oprichter persoonlijk gebonden. Na bekrachtiging heeft de B.V. de verplichtingen overgenomen. Voor iedere rechtshandeling dient een bekrachtigingsverklaring te worden gemaakt, en te worden gericht aan de wederpartij van de rechtshandeling.

 • Leg afspraken tussen bestuurders goed vast
 • Snel en eenvoudig
 • Praktisch

Bestel het aandeelhouderspakket

Bekijk al onze diensten

Wat is een oproepingsbrief Algemene Vergadering?

Als directeur ben je in dienst van jouw onderneming. Dat houdt in dat je een overeenkomst aan moet gaan met jouw onderneming. De meeste DGA’s vinden dit overbodig. Het is immers hun BV, ze kunnen toch niet ontslagen worden. Toch heeft een arbeidscontract voordelen.
Wat te denken van een faillissement? Als je een getekend arbeidscontract kan overleggen bevindt je jezelf in dezelfde positie als werknemers. Dat houdt in dat jouw salaris een hoge preferentie heeft (voorrang boven anderen) als de boedel van de BV wordt verdeeld.
En wat te denken van investeerders? Als je een arbeidscontract hebt als er een investeerder aan boord komt, dan ben je officieel werknemer van de BV. Je salaris is vastgesteld, net als het betaalmoment. De investeerder kan daar niet omheen, zonder een ontslagvergoeding te betalen.
Een arbeidscontract tussen de BV en de directeur is opgenomen in het aandeelhouderspakket.

Wat is belangrijk bij het opstellen van een oproepingsbrief
Algemene Vergadering?

Een paar voorwaarden waar een oproepingsbrief algemene vergadering in de regel aan moet voldoen:

 • Het bestuur en de raad van commissarissen zijn bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering;
 • De oproeping gebeurt schriftelijk (per brief of per mail);
 • Ook de agenda voor de AV wordt meegestuurd;
 • De oproeping mag niet later binnenkomen dan achtste dagen voor die van de vergadering.

De AV die niet volgens de regels van de wet wordt opgeroepen, kan aanleiding geven tot de nietigheid van de AV. Dat is een hele boel tijd en moeite van iedereen voor niets. Zorg dus dat je een AV met een goede oproepingsbrief bijeen laat komen. Kijk hier voor een voorbeeld oproepingsbrief algemene vergadering.

Start direct

Bekijk al onze diensten

Wat is een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering en waarom heb je er een nodig?

Binnen de BV worden een aantal belangrijke beslissingen door de Aandeelhouders genomen. Bijvoorbeeld het benoemen en het ontslaan van bestuurders. Als alle aandeelhouders het eens zijn dan hoeft hier niet speciaal een vergadering voor belegd te worden. Gebruik dan deze template.

Je kunt natuurlijk alle winst uit de werkmaatschappij als dividend uitkeren aan de holding maar dan ben je minder goed beschermd in geval van faillissement. Voor de dividend geldt namelijk een uitkeringstoets. Mocht aan de uitkeringstoets niet voldaan zijn dan zal je het dividend terug moeten storten naar de werkmaatschappij en valt het dividend dus in de failliete boedel.
Als je jouw winst niet als dividend uitkeert maar als management fee, hoeft er geen rekening gehouden te worden met de uitkeringstoets. De werkmaatschappij voldoet dan immers gewoon een factuur van de holding.
Dus: bescherm je dividend door als werknemer in dienst te gaan van de holding. De werkmaatschappij huurt vervolgens de holding in om management uit te voeren.

Start direct

Bekijk al onze diensten

Wat is een Aandeelhoudersbesluit vaststelling jaarrekening en uitkering dividend en waarom heb je er een nodig?

Jaarlijks wordt de jaarrekening opgemaakt door het Bestuur maar vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Gebruik daarvoor dit stuk.

Start direct

Bekijk al onze diensten

Kom je er niet helemaal uit?

Onze juridische experts staan voor je klaar!
Start een chat of bel ons op 020 30 80 862
Onze klantenservice is bereikbaar:
Werkdagen van 09:00 - 19:00 (vrij. tot 17:00)
Of chat in weekend 12:00 - 17:00
Via de chat reageren we binnen 5 minuten!