Privacy Policy.

Onlineflexbvoprichten.nl is eigendom van FIRM24 B.V.

Hier vind je een uitleg over het gebruik van cookies op onze website, hoe we met jouw persoonlijke gegevens omgaan en deze beschermen.

De website onlineflexbvoprichten.nl is eigendom van Online Flex B.V., gevestigd te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56136706. Online Flex B.V. is een 100% dochtermaatschappij van FIRM24 B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58579532.

De uitvoering van diensten die je verkrijgt via onlineflexbvoprichten.nl vindt plaats in samenwerking met moederbedrijf FIRM24 B.V. FIRM24 B.V. heeft daarvoor ook de persoonsgegevens nodig die jij voor de door jou gekozen dienst hebt achtergelaten op onlineflexbvoprichten.nl . Door een dienst af te nemen via onlineflexbvoprichten.nl verklaar je je akkoord met de overdracht van jouw persoonsgegevens door Online Flex B.V. aan FIRM24 B.V. met dit doeleinde. FIRM24 B.V. is te allen tijde verantwoordelijk voor het beheer en de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Hierna vind je een uitleg over het gebruik van cookies op onze website en hoe we met jouw persoonlijke gegevens omgaan en deze beschermen. In het hiernavolgende zullen Online Flex B.V. en FIRM24 B.V gezamenlijk worden aangeduid als “Firm24”. Indien je een suggestie of een opmerking hebt over deze verklaring, kun je een e-mail sturen naar: info@firm24.com.
Privacy en Cookies

Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein databestand dat op de computer van een gebruiker van onze website geplaatst wordt.

Waarom gebruiken websites cookies?

Webpagina’s hebben zelf geen geheugen. Dat betekent dat een gebruiker die meerdere pagina’s op onze website bezoekt, niet tijdens de sessie als één en dezelfde gebruiker herkend wordt. Cookies maken het voor de website mogelijk om de browser van de gebruiker te herkennen. Ze worden voornamelijk gebruikt om de voorkeursinstellingen van de gebruiker te onthouden (bijvoorbeeld de taalkeuze), of om regelmatige bezoekers van de website te herkennen.

Werken alle cookies op dezelfde manier?

Nee, er zijn verschillende soorten cookies, die voor verschillende doelen gebruikt worden. Cookies kunnen van elkaar worden onderscheiden op basis van functie, levensduur en het bedrijf door wie ze geplaatst zijn.

Hoe maakt Firm24 gebruik van cookies?

Firm24 biedt een zeer uitgebreide en gebruikersvriendelijke website, die automatisch aangepast wordt naar de wensen en voorkeuren van de gebruikers. Om dit mogelijk te maken, wordt op onze website gebruik gemaakt van 4 types cookies:

Technische cookies: We gebruiken technische cookies voor het tonen en correct functioneren van de website, het aanmaken van jouw account, om je te laten inloggen en voor het beheren van je reserveringen. Deze technische cookies zijn uitsluitend nodig om onze website goed te laten werken.

Functionele cookies: We maken ook gebruik van functionele cookies. Deze cookies onthouden jouw voorkeuren en helpen je om onze website zo effectief en efficiënt mogelijk te gebruiken. Bijvoorbeeld door de taal en valuta van je voorkeur te onthouden, evenals je zoekopdrachten en de door jou bekeken diensten. Deze functionele cookies zijn niet strikt noodzakelijk voor het functioneren van de website, maar maken het jou als gebruiker veel gemakkelijker en stellen jou in staat om het beste uit de website te halen.

Analytische cookies worden gebruikt voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website. Zo komen we te weten wat wél en wat niet werkt, hoe we de website kunnen verbeteren en optimaliseren, om zo uiteindelijk altijd interessant en relevant te blijven voor onze gebruikers. Daarvoor verzamelen we, onder andere, de volgende gegevens: bezochte webpagina’s, pagina vanwaar doorverwezen werd naar onze website, laatste pagina die werd bekeken tijdens een bezoek aan onze website, platformtype, datum, tijd en details als het aantal (muis)klikken op onze webpagina’s, de muisbewegingen, scrolling en de (zoek)termen die je gebruikt en de tekst die je typt bij het gebruiken van onze website. Deze informatie wordt anoniem gemaakt, en dan pas gebruikt, want het is alleen voor statistische doeleinden.

De commerciële cookies, tenslotte, gebruiken we om advertenties van Firm24 te tonen wanneer je andere websites bezoekt (zgn. retargeting), mogelijk gebaseerd op de diensten waarnaar je hebt gezocht of de diensten die je bekeken hebt. Deze cookies worden gewoonlijk geplaatst door betrouwbare derden.

Hoe lang blijven Firm24-cookies actief?

Firm24 gebruikt verschillende types cookies, elk met een eigen levensduur. De maximale levensduur die we voor een aantal van de cookies hebben ingesteld is 5 jaar. Alle cookies kunnen op ieder gewenst moment van de browser verwijderd worden.

Hoe kan ik Firm24 cookies herkennen?

Je kunt de Firm24 cookies in jouw browserinstellingen vinden.

Maakt Firm24 gebruik van cookies van derden?

Ja. Firm24 maakt gebruik van de diensten van betrouwbare en erkende online reclame- en marketingbedrijven. Om dit mogelijk te maken, dienen deze bedrijven cookies te plaatsen.

De providers waar wij mee werken, streven naar het opbouwen van consumentenbewustzijn en het vastleggen van standaarden op het gebied van verantwoord ondernemen en databeheer. De meeste van deze bedrijven zijn lid van het Network Advertising Initiative (NAI) en/of het Interactive Advertising Bureau (IAB). De leden van NAI en IAB zijn gehouden aan industriële standaarden en gedragscodes. De NAI- en IAB-leden bieden een algemene opt-out mogelijkheid voor de door commerciële cookies gegenereerde advertenties. Op de websites van www.networkadvertising.org en www.youronlinechoices.com vind je de namen van de NAI-leden die commerciële cookies op jouw computer geplaatst hebben. Als je geen advertenties meer wilt zien die worden gegenereerd door commerciële cookies van NAI- en IAB-leden, kan je dat doen door de betreffende bedrijven op bovengenoemde websites aan te vinken.

Wie heeft toegang tot de Firm24-cookie data?

Alleen Firm24 heeft toegang tot de Firm24 cookie data. Maar het is mogelijk dat wij af en toe gebruik maken van de diensten van derden voor marketinganalyse en kwaliteitsverbetering. Deze externe dienstverleners kunnen toegang hebben tot de cookies die door derden geplaatst zijn.

Houdt Firm24 in de gaten wat ik online aan het doen ben?

Nee, dat doen we niet. Firm24 maakt alleen voor de eigen website een statistische analyse van het gedrag van alle gebruikers. Mogelijkerwijze zie je advertenties van Firm24 op andere websites (zgn. retargeting), gebaseerd op jouw bezoekersgeschiedenis op onze website. Deze informatie is anoniem. Wij volgen je niet op andere websites dan die van Firm24.

Hoe kan ik mijn cookie-voorkeuren beheren?

Met behulp van je browserinstellingen (in bijv. Internet Explorer, Safari, Firefox of Chrome) kan je aangeven welke cookies je accepteert en welke niet. Het hangt van het type browser af waar je deze instellingen kunt vinden. Met behulp van de ‘Help’-functie van jouw browser kan je hier eenvoudig achter komen.

Let op: als je aangeeft sommige cookies niet te accepteren, kan het gebeuren dat je sommige functies van onze website niet meer kunt gebruiken. Het is ook goed om te weten dat een opt-out bij een advertentienetwerk niet betekent dat je nooit meer advertenties te zien krijgt of deel uitmaakt van marketinganalyse. Opting-out wil simpelweg zeggen dat je van het netwerk dat je geblokkeerd hebt, niet langer op maat gemaakte advertenties zult ontvangen.

Privacy

Wij stellen het zeer op prijs dat je Firm24 heeft gekozen voor de online reservering van je corporate services en daarom zullen wij de privacy en de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens naar behoren en met toewijding bewaken en beveiligen. Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten die verkregen of beschikbaar gesteld zijn via internet, of via een ander platform of hulpmiddel (hierna te noemen de ´Website´). Met het accepteren van dit privacybeleid ga je tevens akkoord met het verwerken van jouw persoonlijke gegevens door Firm24 voor de hieronder vermelde doeleinden.

Waarom wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken

Firm24 gebruikt jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

1) Het bestellen via de website.

2) Het evalueren van je dienst die via de website werd besteld, waarna deze evaluatie anoniem op de website geplaatst wordt.

3) Het persoonlijk informeren over voor jou interessante aanbiedingen.

Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor het detecteren van fraude en/of andere illegale handelingen, gericht tegen Firm24. Ter bevordering van een betere kredietbeoordeling verstrekken wij jouw persoonlijke – niet bancaire – gegevens aan onze partner Graydon.

Persoonlijke gegevens die door Firm24 verzameld worden

Firm24 verzamelt de volgende persoonlijke gegevens: je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bancaire gegevens en overige gegevens die van belang zijn voor het bepalen van de gewenste dienst(en). Deze informatie is nodig om je bestelling te verwerken, vast te leggen en af te ronden.

Firm24 kan ook gebruik maken van gegevens over je computer of ander apparaat waarmee je toegang hebt tot internet. Die gegevens omvatten je IP-adres, browsertype en (voor gebruikers van mobiele applicaties) Unique Device Identifier, besturingssysteem, applicatieversie en breedte- en lengtegraden. Deze gegevens zijn anoniem, maar kunnen toch als persoonlijke gegevens worden beschouwd als ze geïsoleerd of in samenhang worden gebruikt. In deze gevallen worden de gegevens verwerkt volgens de regels van de Europese wet op databescherming.

Geheimhouding en data protection

Tenzij (i) enige bepaling uit (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving ons tot bekendmaking verplicht; of (ii) wij of personen verbonden aan of werkzaam bij of voor ons voor zichzelf optreden of optreden in een tucht-, civiel-, bestuurs of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn; of (iii) onze partner Graydon de aan Graydon verstrekte gegevens openbaar maakt ter bevordering van een betere kredietbeoordeling, zullen wij en de door ons ingezette personen vertrouwelijke informatie niet openbaren of aan andere derden dan hierna genoemd verstrekken.

Je stemt ermee in dat wij persoonsgegevens betreffende jou en/of personen (voorheen) werkzaam bij of voor of verbonden aan jou, jouw cliënten of derden, verwerken, waaronder begrepen het delen van deze gegevens met de hierna genoemde groepen.

Dienstverlenende partners

Om jouw bestelling te voltooien is het nodig je naam en adresgegevens door te geven aan de dienstverlenende partner die de dienst(en) verricht. Wij geven uitsluitend de informatie door aan de dienstverlenende partner die nodig is om de door jou gewenste dienst te verrichten of ter bevordering van jouw kredietbeoordeling.

Met het afronden van een bestelling stem je ermee in dat je uitgenodigd wordt om een evaluatie te geven. De evaluatie kan, als je dat wenst, geheel anoniem ingediend worden. Als je de evaluatie invult en verstuurt, ga je ermee akkoord dat deze gebruikt kan worden op onze website en op andere soortgelijke platforms en social media welke (geheel of gedeeltelijk) eigendom zijn van, of worden gecontroleerd, beheerd of gehost door Firm24 of door ons vertrouwde partners, met als enige doel het informeren van toekomstige klanten over het serviceniveau en de kwaliteit van de betreffende dienst. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht evaluatieformulieren aan te passen, te weigeren of te verwijderen. Het evaluatieformulier dient te worden opgevat als een vragenlijst en bevat geen enkele commerciële aanbieding en/of uitnodiging.

Gegevensverwerkers

Wij kunnen soms gebruik maken van de diensten van derden zoals dataverwerkingsbedrijven voor de hierboven vermelde doeleinden. Een voorbeeld daarvan zijn de service providers waarvan we gebruik kunnen maken om de informatie betreffende de reserveringen elektronisch te verzenden naar de dienstverleners. De gegevensverwerking door derden vindt plaats onder onze instructies. Deze zijn gebonden aan afspraken op het gebied van gegevensverwerking en vertrouwelijkheidsclausules.

Bevoegde autoriteiten

Wij kunnen je persoonlijke gegevens en informatie delen met en toegankelijk maken voor regeringen of autoriteiten met onderzoeksbevoegdheden indien dit wettelijk vereist is (of vereist is door enige aan de wet gelijkgestelde bepaling), of in het kader van een juridisch proces, crimineel onderzoek, rechterlijk bevel of dagvaarding. Firm24 kan jouw persoonlijke gegevens ook vrijgeven als dit strikt noodzakelijk is voor de preventie, detectie en vervolging van criminele handelingen.

Uit veiligheidsoverwegingen

In overeenstemming met de Europese wetgeving voor gegevensbescherming worden door Firm24 strikte veiligheidsprocedures in acht genomen om misbruik van en niet-geautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens te voorkomen.

Ter bescherming en beveiliging van de aan ons verschafte persoonlijke gegevens hebben wij specifieke bedrijfssystemen en procedures geïmplementeerd en in gebruik. Verder hebben wij beveiligingsprocedures en technische en fysieke beperkingen aangebracht met betrekking tot toegang tot en gebruik van persoonlijke informatie. Uitsluitend geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot persoonlijke gegevens in het kader van het uitoefenen van hun werkzaamheden met betrekking tot onze diensten.

Onze verzekeraars, juridisch en financieel adviseurs

Potentiële opdrachtgevers

Wij zijn gerechtigd tot het vermelden van je naam en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan onze (potentiële) opdrachtgevers ter indicatie van onze ervaring.

Wij zullen passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door ons in te schakelen derden en medewerkers in lichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Tenzij sprake is van (inter)nationale wet- of (beroeps) regelgeving die je verplicht tot openbaarmaking of daartoe door ons voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal je informatie met betrekking tot de opdracht, de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van ons, niet openbaren of aan derden verstrekken.

Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

Controle over je persoonlijke gegevens

Je hebt altijd het recht om de persoonlijke gegevens die je bij ons hebt bewaard in te zien. Je kunt jouw persoonlijke gegevens opvragen door een e-mail te sturen naar: info@firm24.com. Gelieve ‘aanvraag persoonlijke gegevens’ in de onderwerpregel van jouw e-mail te zetten.

Indien jouw persoonlijke informatie onjuist is, dan zullen wij deze op je verzoek wijzigen. Je kunt Firm24 tevens vragen om jouw persoonlijke informatie uit de database te verwijderen door een e-mail te sturen naar het eerdergenoemde e-mailadres.

Contact

Firm24 B.V. is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens. Firm24 B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, en heeft zijn kantoor aan de Herikerbergweg 284, 1101 CT, Amsterdam, Nederland Indien je een suggestie of een opmerking heeft over deze privacyverklaring, kan je een e-mail sturen naar: info@firm24.com.

Wijzigingen in deze verklaring

Wij hebben te allen tijde het recht om de manier waarop wij cookies gebruiken en persoonlijke gegevens en andere informatie verzamelen, versturen en verwerken, te wijzigen indien wij dat nodig achten. Deze Privacyverklaring kan derhalve nu en dan aangepast worden aan de nieuwste wijzigingen.

Laatste wijziging: 1 oktober 2013

Terug naar de homepage

Omhoog