Je wilt een BV Oprichten?

Heb je vragen over het oprichten van een BV? De kosten van een BV oprichten? Jouw account? Of andere vragen? Hieronder vind je een overzicht van de meeste gestelde vragen, overzichtelijk gegroepeerd naar onderwerpen en relevantie. Staat jouw vraag of antwoord er niet bij? Bel ons dan op 020 30 80 862.

Per 1 oktober 2012 is de wetgeving voor BV’s vernieuwd. Deze wet maakt elke nieuwe BV een Flex BV. De Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV recht is van toepassing op alle BV’s, dus zowel op de BV’s die al bestonden op 1 oktober 2012 als op de BV’s die na die datum worden opgericht. Door invoering van de flexwet is een startkapitaal van €18.000 ook niet meer nodig. Dit betekent dat wanneer je in het verleden €18.000 op de aandelen van jouw BV hebt gestort, je dit bedrag nu belastingvrij kunt laten uitkeren!
De Belastingdienst gaat er bij een DGA (directeur-grootaandeelhouder) vanuit dat deze zichzelf een fictief loon van €45.000 per jaar kan uitbetalen. In veel gevallen zal er in de oprichtingsfase geen sprake zijn van deze verdiensten. Door middel van het indienen van een verzoek “verlaging DGA-loon” kan je dit loon uitstellen. Je maakt een prognose van de komende maanden waaruit blijkt dat je het DGA-loon niet gaat halen. Het verzoek verlaging DGA-loon dient elke zes maanden opnieuw te worden verstuurd. Verlaging DGA-loon tot nihil is in de beginfase niet vreemd. Lees hier meer over het DGA-loon.
Indien je een eenmanszaak of vof heeft en deze activiteiten wenst voort te zetten in een BV, heb je een aantal opties. In het geval er in een eenmanszaak/vof stille reserves zitten (lees: verschil economische –en balanswaarde, zoals goodwill of onroerend goed waarop afgeschreven is), dan blijft er in de eenmanszaak de zogenaamde “stakingswinst” over, hierover zal de Belastingdienst belasting willen heffen. Om een liquiditeitsprobleem te voorkomen, kan je deze belastingclaim meenemen naar de BV. Dat heet geruisloze inbreng.
In de meeste eenmanszaken of vof’s zitten geen stille reserves. In dat geval is een dure faciliteit als de geruisloze inbreng niet nodig. Je zet wel de eenmanszaak/vof voort, maar doet dit volgens de activa/passiva transactie. De BV wordt opgericht en neemt op oprichtingsdatum de activa en passiva over van de eenmanszaak. Lees hier meer over een eenmanszaak/vof omzetten naar BV.
De BV wordt gezien als rechtspersoon. Dit betekent dat zij zelfstandig rechtshandelingen aangaat en hiervoor ook aansprakelijk is. De BV wordt vertegenwoordigd door haar bestuurder(s) en is eigendom van de aandeelhouders. De persoonlijke aansprakelijkheid van de directeur-grootaandeelhouder is beperkt tot het bedrag dat voor de aandelen in de BV is betaald. Het kan gebeuren dat een bestuurder naast de vennootschap aansprakelijk wordt gesteld voor de genomen rechtshandelingen. Zo’n persoonlijke aansprakelijkstelling zal enkel plaatsvinden in het geval van het onbehoorlijk vervullen van de taak als bestuurder. Hier lees je hoe je bestuurdersaansprakelijkheid voorkomt.
Een holding is een BV, maar dan met holding doelstellingen. Je kunt deze BV zien als jouw eigen privé BV die aandelen houdt in de BV waarin daadwerkelijk de werkzaamheden plaatsvinden. Het komt er vaak op neer dat ondernemers 2 BV’s oprichten. Vervolgens gebruiken ze een BV als holding en de andere BV als werkmaatschappij. De ondernemer is zelf 100% aandeelhouder van de holding. De holding houdt op haar beurt weer 100% van de aandelen in de werkmaatschappij. Het op deze manier inrichten van een rechtsvorm, ofwel het opzetten van een holdingconstructie biedt je vele kansen en voordelen. Geïnteresseerd? Lees meer over de holdingstructuur.
Alle kosten voor het oprichten van een BV zijn inbegrepen in onze prijs. Je ontvangt een finale conceptakte, definitieve oprichtingsakte, aandeelhoudersregister en een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
Een BV oprichten bestaat uit drie stappen: 1.Vul de gegevens van jouw BV in, 2.Legaliseer de BV oprichting, 3.Ontvang de documenten. Dit proces kan in 10, 3 of 1 werkdag(en) zijn afgerond. Kortom, je kunt op de snelste manier al binnen 24 uur over jouw BV beschikken.
Nadat de BV is opgericht wordt deze door ons ter inschrijving aangeboden bij de Kamer van Koophandel. Na inschrijving ontvang je van ons direct jouw KvK-nummer.
Jouw BTW-nummer ontvang je van de Belastingdienst. Dit gebeurt automatisch nadat je bent ingeschreven bij de KvK. De ervaring leert dat dit 1 tot 3 weken kan duren.
Een holding werkmaatschappij heeft vele voordelen, zowel op het gebied van aansprakelijkheid als fiscaliteit. Echter komen er veel verschillende factoren kijken bij Holding, te veel om hier te kunnen noteren. Je kunt hier meer informatie over een holding oprichten vinden.

Daarnaast kan je ook de startersguide downloaden waarin uitgebreid word ingegaan op de holding-werkmaatschappij structuur.

Het is belangrijk om de aandelen vol te storten. Zo voorkom je persoonlijke aansprakelijkheid. Indien je voor 100 aandelen met een nominale waarde van €1,- heeft gekozen, kan je deze volstorten door €100 over te maken op de ondernemingsrekening. Dit doe je onder vermelding van het volgende: “aandelenstorting op aandelen 1 tot en met 100 in X BV.
Alleen via een Nederlandse notaris kan een BV worden opgericht. De BV is pas formeel opgericht, zodra de notaris de oprichtingsakte heeft getekend. In de oprichtingsakte worden de statuten van de BV opgenomen; deze statuten kunnen alleen gewijzigd worden via de tussenkomst van een Nederlandse notaris. Ook indien je aandelen wenst te verkopen, nieuwe aandelen wenst uit te geven of de BV wenst te fuseren (of juridisch splitsen), is de tussenkomst van een Nederlandse notaris vereist. Het uitkeren van dividend en het opheffen van een BV kunnen wel zonder tussenkomst van de notaris geregeld worden.
Dat kan zeker. Het is verstandig om contact met ons op te nemen zodat wij je de precieze details kunnen verstrekken. Echter, zoals altijd richten wij een BV op per volmacht. In het geval je in het buitenland woont en verblijft stellen wij een Power of Attorney (volmacht) op. Deze dient gelegaliseerd en voorzien van een apostille retour naar Nederland te worden verzonden.
Ja dat kan. Er is geen precieze tijdsduur waarin je kosten in de aanloopfase kunt toerekenen aan de BV. Oprichtingskosten voor de BV worden aangemerkt als BV kosten. De btw die op een oprichting zit kan je zodoende verrekenen met verkoop-btw.
In het geval je een huurovereenkomst wilt aangaan op naam van de BV, maar de BV op datzelfde adres ingeschreven moet worden (ivm de activiteiten van de BV), dan kan de BV tijdelijk worden ingeschreven op een woonadres (ook als de BV een retail/horeca doelstelling heeft).
Afspraken die niet in de akte van oprichting thuishoren zijn bijvoorbeeld: vertegenwoordigingsbevoegdheden van bestuurders tot een bepaald bedrag, de invulling van functies van het management, etcetera.
Het registratieadres van de BV moet altijd een fysiek adres zijn. Het is dus niet mogelijk een BV in te schrijven op een postbus.
Een kort boekjaar eindigt altijd in het jaar waarin de rechtsvorm opgericht is. Indien je in juni een BV opricht en kiest voor een kort boekjaar, betekent dit dat je over 2014 een jaarrekening moet opmaken en aangifte vennootschapsbelasting moet doen. Om dit te voorkomen kan je kiezen voor een verlengd boekjaar. Het boekjaar eindigt dan het jaar volgend op het jaar van oprichting. Wil je geen problemen met je administratie? Wij kunnen je vast helpen.
Voordat je een BV gaat oprichten, raden wij je aan om een fiscaal adviseur te raadplegen of contact op te nemen met één van de fiscalisten. Wij vragen geen fiscaal nummer (BTW-nummer) voor je aan. Nadat de Kamer van Koophandel jouw Flex BV heeft ingeschreven in het handelsregister, geven zij de gegevens door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst zal je vervolgens registreren en automatisch een BTW nummer aan je toekennen.
Op niet-volgestorte aandelen mag men namelijk geen dividend uitkeren. Als er iets mis zou gaan met de B.V. zal de curator kijken naar de volstorting van het kapitaal en kan hij/zij vorderen dat het kapitaal (120 euro) alsnog wordt volgestort én dat alle onterecht uitgekeerde winst terug in de B.V. (en daardoor in het faillissement) terug wordt gestort.

Kom je er niet helemaal uit?

Onze juridische experts staan voor je klaar!
Start een chat of bel ons op 020 30 80 862
Onze klantenservice is bereikbaar:
Werkdagen van 09:00 - 19:00 (vrij. tot 17:00)
Of chat in weekend 12:00 - 17:00
Via de chat reageren we binnen 5 minuten!

Of laat een bericht achter, wij bellen je terug

BV oprichten – waarom?

Ons uitgangspunt is dat we verwachtingen willen overtreffen en graag helder zijn naar onze klanten en gebruikers van onze website.