Wat is een Spaar BV?

Een Spaar BV is een reguliere Besloten Vennootschap met de doelstelling: “Het beheren van spaartegoeden in de breedste zin des woords.” Deze nieuwe BV wordt opgericht door een particulier met spaargeld die nauwelijks rendementheeft opzijn spaargeld. De Spaar BV wordt steeds populairder door de lage rentestand. Deze BV is bekend onder een aantal namen: Spaargeld BV, Spaar BV, Spaartaks BV, Vermogens BV, Beleggings BV en Box 3 BV.

Voor wie is een Spaar BV geschikt?

Ouderen en vermogende particulieren met vermogens vanaf €150.000.

Ouderen die in een verpleeghuis wonen hebben een verhoogde AWBZ bijdrage. Deze wordt berekend aan de hand van het vermogen in box 3. Dus ouderen met een vermogen die in een verpleeghuis, zorginstelling of AWBZ-instelling wonen moeten een veel hogere bijdrage betalen. Deze kan oplopen tot meer dan €2.000,- per maand. Wie meer dan € 325.000 spaargeld of beleggingen (waaronder vastgoed investeringen) bezit, kan rekenen op een fors hogere box 3 heffing in 2017. De percentages voor grotere vermogens worden substantieel verhoogd.

Meer weten over een Spaar BV oprichten? Hier wordt de Spaar BV uitgebreid toegelicht aan de hand van een rekenvoorbeeld.

Voordelen Spaar BV

Het voordeel van een Spaar BV is dat niet het gehele vermogen, maar slechts het werkelijke rendement is belast. Door de historisch lage rente zorgt box 3 dat spaarders meer belasting moeten betalen dan dat ze rente over hun vermogen ontvangen. Een spaarder betaalde voor 2017 1.2% belasting over zijn gehele vermogen. Sinds 1 januari 2017 is het vermogen progressief belast, boven de €75.000 is dit zelfs effectief 1,38%. Dit terwijl de rente op deje bankrekening momenteel 0.5% bedraagt. Je hebt dus een vermogenskrimp van 0,5-0,88% per jaar (boven de €975.000 wordt dit zelfs meer).

Nadelen Spaar BV

Aan een Spaar BV kleeft één nadeel, namelijk:de kosten voor oprichting en administratie. Voor een Spaar BV moet (net zoals voor een gewone BV) een jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting worden gedaan. Onder punt 3 op deze pagina vind je een overzicht van de kosten.

Bijkomende kosten bij omzetten eenmanszaak

Het verschil in kosten tussen de eenmanszaak en de BV zit hem in de eenmalige oprichtingskosten en de jaarlijkse administratie. De administratie van een BV is duurder, dit komt door de verplichte jaarrekening en de deponeringsstukken, die verplichting heeft de eenmanszaak niet. Het is goed om te weten wat er precies financieel veranderd als je de stap maakt van een eenmanszaak naar een BV.

Belastingen

Met een Spaar BV zal je alleen over het werkelijke rendement op je spaargeld en beleggingen belasting moeten betalen (Vennootschapsbelasting). De vennootschapsbelasting is 20% voor een winst van €200.000 of minder en 25% voor winsten boven dit bedrag.

Bij winstuitkeringen van de Spaar BV naar de aandeelhouder, is er dividend- en box 2 belasting verschuldigd (effectieve belastingdruk 40%).

Voor een uitgebreid rekenvoorbeeld over uitkeringen uit de Spaar BV kun je hier terecht.

DGA-salaris

Ook voor eigenaren van een Spaar BV geldt de gebruikelijkloonregeling. Echter, indien het minimaal in aanmerking te nemen DGA-salaris op grond van de gebruikelijkloonregeling niet hoger zou zijn dan €5000, geldt de regeling niet. Dan is het niet nodig om een gebruikelijke loon uit te keren. Deze vrijstelling is in het leven geroepen om onevenredig zware administratieve lasten voor DGA’s te voorkomen. Lees hier meer over het DGA-salaris.

Overzicht kosten oprichten

Wij hebben een overzicht gemaakt van de kosten voor het oprichten van een Spaar BV bij een OnlineFlex notaris en een lokale notaris.

OnlineFlexBV notarisLokale notaris
Oprichtingskosten Spaar BV€ 499*€ 750
KVK registratiekosten€ 50€ 50
Totaal€ 549€ 800
*Dit is inclusief eventueel gebruik van de derdengeldenrekening van de notaris.

In Nederland mag alleen een notaris een BV oprichten. Er geldt namelijk een wettelijke verplichting om statuten op te stellen en deze in een notariële akte te verwerken. De tarieven van een notaris zijn vrij, een notaris kan daarom zelf zijn tarieven bepalen. Doordat een groot deel van het oprichtingsproces uit informatie verzamelen bestaat, zijn de online aanbieders goedkoper. Online aanbieders pakken het proces een stuk efficiënter aan. Door een oprichting online uit te voeren bespaar je niet alleen veel tijd, maar ook hoge kosten.

Kosten oprichten: De KvK-inschrijfvergoeding

Iedere onderneming moet bij de Kamer van Koophandel (KvK) worden geregistreerd. De KvK vraagt een eenmalige vergoeding van €50,- voor het verwerken van de inschrijving (voor zowel BV als Eenmanszaak/VoF). Lang niet alle notarissen en online aanbieders maken dit vooraf duidelijk, deze factuur kan als een verrassing komen als je niet goed bent ingelicht.

Kosten oprichten: De administratie

Elke onderneming is wettelijk verplicht een administratie bij te houden. Ook een Spaar BV. De Spaar BV hoeft echter alleen een aangifte vennootschapsbelasting en een jaarrekening te deponeren. Btw-aangifte is niet nodig omdat de BV in beginsel niet btw-plichtig is (zij levert geen btw-belaste prestaties).

Stappenplan oprichten

Het stappenplan

Het oprichten van een Spaar BV is bij ons in een paar stappen gelukt. Het stappenplan voor ons systeem ziet er als volgt uit:

Stap 1: Maak een persoonlijk account aan en vul jouw gegevens in.

Stap 2: Nadat je jouw gegevens hebt ingevuld genereert onze software direct een volmacht en een personal data card (PDC). Met de volmacht, PDC en je paspoort ga je naar een OnlineFlex notaris of een notaris bij jou in de buurt voor legalisatie.

Stap 3: Per post ontvang je de oprichtingsakte en het aandeelhoudersregister. Met deze stukken kan je direct je zakelijke spaarbankrekening openen.

Kortom, door een paar simpele stappen te ondernemen ben je al eigenaar van een Spaar BV. Het proces van oprichten is standaard in 7 werkdagen afgerond, we beiden ook extra service voor een snellere oprichting (5 werkdagen) of zelfs een spoedopdracht (48 uur).

Daarnaast is nodig dat de Spaar BV al een zakelijke rekening heeft geopend. Let daarom op dat de Spaar BV op tijd is opgericht. Een zakelijke rekening kan zomaar 5 werkdagen duren.

Stappen na oprichting

Nadat de Spaar BV is opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kan je een bankrekening openen en de aandelen volstorten. Daarnaast ontvang je binnen 6 weken een fiscaal nummer van de Belastingdienst. Tevens zijn er een aantal contracten die opgesteld moeten worden. Denk hierbij aan een rekening-courant overeenkomst en eventueel een verlaging van het DGA-salaris.

Geld onttrekken

Het onttrekken van geld uit een Spaar BV kan op een aantal manieren:

  1. Terugbetaling van kapitaal
  2. Geld lenen van de BV
  3. Uitkeren als dividend (alleen bij winst)

Indien er geld uit de BV moet worden onttrokken,moet er wel een fiscalist meekijken op de meest gunstige route. Voor een terugbetaling van kapitaal moet de notaris de statuten van de Spaar BV wijzigen middels een statutenwijziging. Een statutenwijziging is gemakkelijk geregeld. Het wijzigen van de statuten is bijvoorbeeld nodig bij het terugbetalen van kapitaal.

BV_Oprichten_short

Opheffen

Als het einde echt in zicht is en je wilt de Spaar BV stoppen, dan moet je de keuze maken of je de BV wilt opheffen (liquideren) of verkopen. Hier lees je wat de mogelijkheden zijn voor het opheffen van een Spaar BV.

Volstorten aandelen

Een Spaar BV heeft een hoog nominaal kapitaal en wijkt daarmee af van een standaard oprichting waarbij wij oprichten met een nominaal kapitaal van bijvoorbeeld €100,-. Een hoog kapitaal moet óf via de derdengeldenrekening van de notaris worden volgestort óf (onze voorkeur) niet worden volgestort bij oprichting. De notaris verklaart dan dat de aandelen niet zijn volgestort maar dat dit binnen 10 werkdagen dient te worden gedaan. Dit is een afwijkende bepaling in de slotverklaring.

Niet volstorten aandelen

Je kan er voor kiezen de aandelen van de BV niet vol te storten. Wij raden echter deze wijze van oprichting niet aan. De Belastingdienst kan namelijk nog steeds van oordeel zijn dat het box 3 vermogen betreft

Kom je er niet helemaal uit?

Onze juridische experts staan voor je klaar!
Start een chat of bel ons op 020 30 80 862
  • Onze klantenservice is bereikbaar:
  • Werkdagen van 09:00 - 19:00 (vrij. tot 17:00)
  • Of chat in weekend 12:00 - 17:00
Via de chat reageren we binnen 5 minuten!
Team Support