Management BV

Iedere BV in Nederland kent minimaal twee organen, de Algemene Vergadering (AV) en de Raad van Bestuur (het bestuur). De bestuurders uit het bestuur kunnen personen zijn, maar ook is het mogelijk dat dit andere BV’s zijn. Wij zien vaak dat ondernemers er voor kiezen om BV’s aan te stellen als bestuurder in plaats van natuurlijke personen. Wat daarvan de voordelen zijn?

Wat is een management BV?

Een management BV is een BV die is opgericht door één natuurlijk persoon die 100% eigenaar en directeur is van de BV. Deze BV wordt vervolgens gebruikt om een overeenkomst van opdracht (managementovereenkomst) af te sluiten met een andere BV. Deze andere BV is de BV waar de feitelijke onderneming in wordt gedreven. De management BV heeft dus maar 1 doel, namelijk het voeren van management over andere BV’s. Het management zal worden gevoerd door de manager (de DGA van de management BV). Hiervoor ontvangt de BV een vergoeding (de managementvergoeding).

Management BV, Management BV

Wat zijn de voordelen van de management BV?

Wat zijn de voordelen van de management BV? Het voordeel van de management BV is tweeledig. Enerzijds bestaat het uit fiscaal voordeel, anderzijds uit een privaatrechtelijk voordeel. Ik bespreek beide varianten.

Het privaatrechtelijke aspect is voornamelijk gelegen in het voordeel van de werkmaatschappij (de opdrachtgever). Dit omdat de werkmaatschappij op deze manier geen personeelslid in dienst heeft en zich dus niet aan de ontslagwetten hoeft te houden. Dit houdt in dat er geen aanzegtermijn geldt, geen doorbetaling bij vakantie/ziekte, er geen loon kan worden ingehouden als de werknemer zijn werk niet goed doet en de cao niet van toepassing is.

Het fiscaalrechtelijke voordeel geldt in eerste instantie ook voor de werkmaatschappij. Deze hoeft namelijk geen werkgeverslasten af te dragen over de managementvergoeding, daar werkgeverslasten alleen hoeven te worden afgedragen over salaris. Ook de pensioenpremie, die in sommige sectoren kan oplopen tot zo’n 17% van het brutoloon, hoeft niet te worden afgedragen. In de praktijk is gebruikelijk dat dit voordeel bij de managementvergoeding wordt opgeteld en wordt uitgekeerd, waardoor het een feitelijk voordeel voor de management BV wordt.

Wat zijn de gevaren?

Wanneer een personeelslid via zijn BV in dienst treedt, dan wordt deze persoon als zelfstandige behandeld. Er bestaat echter een kans dat de Belastingdienst de zelfstandigheid van de manager betwist. Wanneer dat gebeurt zal er een naheffing volgen ter grootte van de ontlopen belasting. Wanneer er een modelovereenkomst is gebruikt (model afgegeven door de Belastingdienst) is de werkgever ingedekt maar de manager niet. Let hier dus goed op.

Meer weten over de besloten vennootschap? Klik dan hier

Kom je er niet helemaal uit?

Onze juridische experts staan voor je klaar!
Start een chat of bel ons op 020 30 80 862
  • Onze klantenservice is bereikbaar:
  • Werkdagen van 09:00 - 19:00 (vrij. tot 17:00)
  • Of chat in weekend 12:00 - 17:00
Via de chat reageren we binnen 5 minuten!
Team Support