Verlies nooit meer uw belangrijkste werknemer!

Ondernemers zijn vaak als de dood dat hun belangrijkste werknemers ermee stoppen, of nog erger, voor zichzelf beginnen dan wel overstappen naar de concurrent. Hoe kunt u de werknemers die de drijfveer zijn achter het succes van uw onderneming aan u binden?

Google, Facebook, LinkedIn, en legio andere tech-bedrijven worstelden met hetzelfde probleem. De waanzinnig goede softwareprogrammeur, de super marketeer en de sales goeroe die de ene deal na de andere binnen sleept. Stuk voor stuk zijn deze werknemers onmisbaar voor het succes achter de bedrijven.

Betrokkenheid in de aandelensfeer

Een goed salaris is belangrijk en een concurrerende set secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een lease auto, telefoon en iPadvan de zaak, doen het ook goed. Maar omwerknemers echt aan de organisatie te binden, is er anno 2015 toch een duidelijke trend zichtbaar. Steeds vaker kiezen werkgevers ervoor om hun belangrijkste werknemers in de aandelensfeer van de onderneming te betrekken.

In plaats van de werknemer daadwerkelijk aandelen toe te kennen, wordt er tegenwoordig veelal gekozen voor de zogenaamde ‘werknemersparticipatie’.

Deze participatie geeft de werknemer recht op een percentage van de winst van het bedrijf. De stemrechten op aandelen kunt u bij een Stichting administratiekantoor (zogenaamde STAK) onderbrengen, waar uzelf of uw holding bestuurder van is. Per saldo behoudt u de volle 100% van de stemrechten op de aandelen en deelt u een deel van de winst met uw werknemers.

Een structuurschets van een onderneming met een stichting werknemersparticipaties:

werknemersparticipaties, STAK Werknemersparticipaties

Voordelen van deze structuur:

  • Zonder tussenkomst van de notaris participaties uitgeven aan werknemers.
  • Good leaver / Bad leaver clausules of andere aanvullende voorwaarden kunt u zelf opnemen in de administratieve voorwaarden van de STAK.
  • U behoudt de formele zeggenschap in de onderneming.
  • U betrekt uw werknemers in uw organisatie en geeft ze een extra incentive om beter te presteren en te blijven werken voor uw bedrijf.

Meer weten over de werknemersparticipatie structuur? Neem dan contact op met Rick Schmitz


Lees ook