Geeft u ook wel eens iets extra’s aan uw personeel? Let op: vanaf 1 januari kan dit extra hoge kosten voor u als werkgever met zich meebrengen! Een extra vergoeding krijgen is natuurlijk altijd leuk voor een werknemer, maar voor u als werkgever is de pret er snel af als u 80% belasting moet betalen over het extraatje. Lees daarom goed hoe de regelgeving in elkaar zit, in het bijzonder de nieuwe werkkostenregeling.

VVV-bon cadeau doen? Let dan even op!

Vanaf 1 januari 2015 geldt dat voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, de werkkostenregeling moet worden toegepast. Dit houdt in dat u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers.

Voor iedere € 100,- aan loon, betekent de regeling dat u € 1,20 extramag geven. Let er echter op dat u niet meer dan 1,2% van het totale fiscale loon van uw werknemers uitkeert als “onbelaste”vergoedingen en verstrekkingen. Over het meerdere is namelijk 80% (!) loonbelasting verschuldigd.

Voorbeeld:

U heeft 5 werknemers in dienst met een jaarsalaris € 50.000 per werknemer. Uw beschikbare ruimte voor de werkkostenregeling is: (€ 50.000 * 5) * 1.2% = € 3.000

U heeft dit jaar € 2.000 begroot voor het personeelsfeest. Als klap op de vuurpijl geeft u uw werknemers dit jaar een reis naar Las Vegas ter waarde van € 1.500 per persoon, als ze hun salestargets halen.

De salestargets zijn gehaald en de reis wordt geboekt (5* € 1.500 = € 7.500). De beschikbare ruimte binnen de werkkostenregeling was nog € 1.000. U overschrijdt deze met € 6.500. U zult dan rekening moeten houden met een eindheffing van 80% over dit bedrag. De kosten van de reis worden daarmee (80% * € 6.500) + € 7.500 = € 12.700

Werkkostenregeling uitzonderingen

Toch kunt u, naast de 1,2% vrije ruimte die de werkkostenregeling u biedt, bepaalde vergoedingen en verstrekkingen ook na 1 januari onbelast aan uw werknemers blijven geven. Daarbij gaat het bijvoorbeeldom een vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer van uw werknemers. Ook bijvoorbeeld kosten die zijn gemaakt voor verblijf, bijscholing, vakliteratuur, verhuizingen en studies kunnen, onder bepaalde voorwaarden, nog steeds onbelast worden vergoed. Deze vergoedingen hebben geen gevolgen voor de vrije ruimte van 1,2%.


Lees ook: