werkkostenregeling.

VVV-bon cadeau doen? Let dan even op!

Vanaf 1 januari 2015 geldt dat voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, de werkkostenregeling moet worden toegepast. Dit houdt in dat u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers.

Voor iedere € 100,- aan loon, betekent de regeling dat u € 1,20 extramag geven. Let er echter op dat u niet meer dan 1,2% van het totale fiscale loon van uw werknemers uitkeert als “onbelaste”vergoedingen en verstrekkingen. Over het meerdere is namelijk 80% (!) loonbelasting verschuldigd.

Voorbeeld:

U heeft 5 werknemers in dienst met een jaarsalaris € 50.000 per werknemer. Uw beschikbare ruimte voor de werkkostenregeling is: (€ 50.000 * 5) * 1.2% = € 3.000

U heeft dit jaar € 2.000 begroot voor het personeelsfeest. Als klap op de vuurpijl geeft u uw werknemers dit jaar een reis naar Las Vegas ter waarde van € 1.500 per persoon, als ze hun salestargets halen.

De salestargets zijn gehaald en de reis wordt geboekt (5* € 1.500 = € 7.500). De beschikbare ruimte binnen de werkkostenregeling was nog € 1.000. U overschrijdt deze met € 6.500. U zult dan rekening moeten houden met een eindheffing van 80% over dit bedrag. De kosten van de reis worden daarmee (80% * € 6.500) + € 7.500 = € 12.700

Werkkostenregeling uitzonderingen

Toch kunt u, naast de 1,2% vrije ruimte die de werkkostenregeling u biedt, bepaalde vergoedingen en verstrekkingen ook na 1 januari onbelast aan uw werknemers blijven geven. Daarbij gaat het bijvoorbeeldom een vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer van uw werknemers. Ook bijvoorbeeld kosten die zijn gemaakt voor verblijf, bijscholing, vakliteratuur, verhuizingen en studies kunnen, onder bepaalde voorwaarden, nog steeds onbelast worden vergoed. Deze vergoedingen hebben geen gevolgen voor de vrije ruimte van 1,2%.

Als u meer wilt weten over de nieuwe werkkostenregeling neem dan vrijblijvend contact op met de payroll experts van onze moedermaatschappij FIRM24!


Lees ook de andere januari nieuwsbrief artikelen: – 3 tips voor uw laatste BTW aangifte om naheffingen te voorkomenWerknemersparticipaties: verlies nooit meer uw belangrijkste werknemer