Nu de Wet DBA de VAR (verklaring arbeidsrelatie) per 1 mei gaat vervangen, zien wij een stormloop op nieuwe BV oprichtingen onder ZZP’ers. De tendens is vaak dat dit geinitieerd is vanuit de opdrachtgever. Met een BV loopt de ZZP’er een financieel kleiner risico dan wanneer hij een eenmanszaak zou hebben. Maar fiscaal is dit zeker niet altijd gunstiger. En hoe verhoudt dit alles zich eigenlijk tot de nieuwe Modelovereenkomsten. In dit artikel gaat Rick Schmitz in op de fiscale in-& outs.

Ben ik een werknemer of ZZP’er?

ZZP-ers met een BV zijn vanuit het burgerlijk recht (privaat recht) altijd ondernemer, maar dat betekent niet dat er ook direct wordt voldaan aan ondernemerschap in fiscale zin. Er mag namelijk geen sprake zijn van een dienstbetrekking. Daarvoor moet je de volgende toetscriteria beoordelen:

  1. Is er sprake van een gezagsverhouding tot de opdrachtgever en
  2. Is er een persoonlijke verplichting om arbeid te verrichten en,
  3. is de opdrachtgever verplicht om loon te betalen.

Indien één van de elementen ontbreek dan is er geen sprake van een dienstbetrekking. Dit is bijvoorbeeld het geval indien je iemand anders je werk mag laten doen of als er geen vergoeding wordt betaald voor de werkzaamheden. Maar in de praktijk gaat het met name om de beoordeling van het eerste criterium (gezagsverhouding).

Er is sprake van een gezagsverhouding indien:

  • De opdrachtnemer alle aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever moet opvolgen.
  • De opdrachtnemer moet werken volgens de richtlijnen van de opdrachtgever (bijvoorbeeld bedrijfsprotocollen).
  • De opdrachtnemer moet doorlopend verantwoording afleggen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever bespreekt het werk met de opdrachtgever tijdens de looptijd van de overeenkomst.

En wanneer is er geen sprake van een gezagsverhouding?

  • De opdrachtnemer is vrij om de concrete inhoud van het werk te bepalen en op zijn manier het werk uit te voeren.
  • De opdrachtnemer voert de werkzaamheden die in de overeenkomst staan, geheel zelfstandig uit.
  • De opdrachtgever mag geen leiding geven of toezicht houden op het werk van de opdrachtnemer.

Het ontbreken van deze gezagsverhouding moet ook worden gereflecteerd in de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer (ZZP BV) en deze moet ook worden nageleefd op de werkvloer.

Loop ik ook minder fiscale risico’s met een BV?

Wij zien het aantal BV-oprichtingen onder ZZPers snel toenemen. Enerzijds omdat opdrachtgevers dit wensen en anderzijds ter bescherming van de juridische- en fiscale risico’s.

Als ZZPer ben je verplicht met een BV om maandelijk loonbelasting af te dragen. Indien je een eenmanszaak hebt ben je dit pas verplicht te doen bij de aangifte inkomstenbelasting over het vorige jaar. Blijkt het nu dat je als schijnzzper wordt aangemerkt bij een controle van de Belastingdienst dan wordt de te weinig ingehouden loonbelasting gecorrigeerd. Deze correctie kan verhaald worden op zowel de werkgever als de werknemer. Aangezien je met een BV al het grootste gedeelte aan loonbelasting betaald hebt aan de Belastingdienst zal het bedrag van de correctie EN de bijbehorende boete een stuk lager zijn dan in het geval dat je een eenmanszaak hebt.

De belangrijkste voordelen van het onderbrengen van de ZZP-activiteiten in de BV zijn dat je via de BV lagere fiscale risico’s loopt en je de privé aansprakelijkheidsrisico beperkt.

Lees meer: