Goodwill is een vaag begrip. Maar wel een belangrijk begrip: het kan een behoorlijke waarde vertegenwoordigen. Goodwill speelt vaak een rol bij bedrijfsovernames. Er is dan vaak in de prijs ook een bedrag voor goodwill opgenomen. Wat is goodwill en hoe moet je er mee omgaan als ondernemer?

Wat is goodwill? Hoe werkt het bij de bakker op de hoek?

Stel, er staan twee bakkerijen te koop in dezelfde straat. Bij de ene staat zelden iemand binnen. Bij de andere bakkerij staat iedere dag een rij buiten. Maar het zijn allebei vergelijkbare bakkerijen met dezelfde apparatuur, dezelfde hoeveelheid personeel en dezelfde producten. Toch is de kans groot dat een investeerder veel meer geld wil betalen voor de tweede bakkerij dan voor de eerste. Beide bakkerijen zijn weliswaar op papier even veel waard, maar de tweede bakkerij heeft een groter potentieel om geld op te leveren dan de eerste. In dit geval zeggen we dat de tweede bakkerij een behoorlijke post goodwill (letterlijk: “sympathie bij klanten en afnemers”) heeft, en dat is geld waard.

Goodwill is het verschil tussen de waarde op papier (de balans) en wat je ervoor krijgt bij verkoop aan een willekeurige derde.

Bij bakkerij 1 is dat verschil ongeveer 0. Dat betekent dus 0 goodwill. Bij bakkerij 2 wordt echter met dezelfde middelen veel meer geld verdiend. Dat betekent dat bakkerij 2 meer geld waard is dan een koper op basis van alleen de activa zou willen betalen. Dat verschil is de goodwill van bakkerij 2. Dit hoort dus te worden opgenomen in de balans van de onderneming.

Twee soorten goodwill, welke moet je hebben?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom bakkerij 2 meer geld oplevert dan bakkerij 1. Er zijn dus verschillende soorten goodwill:

  • Persoonlijke goodwill: De bakker is een hele leuke vent, knipoogt naar de dames en knijpt kinderen in hun wangetjes. Of hij weet van de gebruikelijke ingrediënten gewoon hele lekkere broodjes te bakken.
  • Ondernemersgoodwill: De bakker heeft een gepatenteerde werkwijze of recept dat afwijkt van de standaard. Daarnaast kan er sprake zijn van een unieke locatie of een lang gevestigde naam die iedereen kent.

Persoonlijke goodwill levert geld op, maar kan niet worden overgenomen. De bakkerij is immers minder waard zonder de bakker. Dus alleen de ondernemersgoodwill is interessant voor de koper van een onderneming, omdat het vastligt. Als je dus je bedrijf uiteindelijk wilt verkopen en je wilt goodwill ook echt ten gelde maken, zul je moeten focussen op ondernemersgoodwill. Je zult dus waarde moeten creëren die niet afhankelijk is van jou als persoon. Want als je je bedrijf verkoopt, ga jij meestal zelf ook weg. En als daarmee de goodwill verdwijnt, is dat dus voor de koper weinig tot niets waard.

Invloed van goodwill

Er zijn eigenlijk drie manieren waarop goodwill heel relevant is voor jou en je onderneming.

  • Goodwill komt in de jaarrekening. Bij goodwill betaal je een prijs omdat je verwacht dat je hiermee in de toekomst winst kan creëren. Daarom ligt het voor de hand om goodwill als activum op de balans op te nemen en over de periode dat de voordelen zich voordoen af te schrijven.
  • Kredietverstrekkers nemen geen goodwill mee wanneer ze jouw financiële positie bepalen. Het is namelijk voordeliger om van een negatievere situatie uit te gaan, en daarna in je handjes te wrijven als het toch meevalt. Goodwill wordt dan weggehaald van het het eigen vermogen. Hierdoor wijzigen ook de rentabiliteits- en solvabiliteitsratio’s. Dat kan gevolgen hebben voor de voorwaarden waaronder de onderneming financiering kan verkrijgen.
  • Als je je bedrijf verkoopt. Jij en je potentiële koper zullen het eens moeten worden over een waardering van het bedrijf en aangezien goodwill niet zo makkelijk op geld te waarderen is (de waarde ervan laat zich namelijk moeilijk voorspellen), zul je naar alle waarschijnlijkheid erover moeten onderhandelen met de koper van je bedrijf.

Wat kun je met goodwill?

Goodwill speelt eigenlijk aldoor een onzichtbare rol in de capaciteit van jouw onderneming om omzet te genereren. Het wordt echter pas duidelijk zichtbaar wanneer je jouw onderneming verkoopt. Op dat moment moet een koopprijs bepaald worden en daarvan maakt goodwill deel uit. Dan wordt gekeken welk type goodwill aanwezig is en wat het waard is. Persoonlijke goodwill is vaak niet veel waard. Juist omdat het persoonsgebonden is. Als jij je bedrijf verkoopt, zul je naar verwachting zelf ook uit het bedrijf stappen. De daarmee verbonden goodwill zal dus ook verdwijnen. Bij ondernemersgoodwill is dat anders. Deze zal gewaardeerd moeten worden en kan een belangrijke rol spelen in de totale koop- of verkoopprijs van de onderneming.

Sparren over wat je met goodwill kan in je bedrijfsovername?

De waarde van goodwill bepalen is – net als de waarde van je bedrijf bepalen – geen eenvoudige klus. Speelt dit voor jou? Zorg dan dat je beslagen ten ijs komt. Wil je wat extra vragen stellen? Wat aannames checken? Wij hebben jaren ervaring in de waardering van goodwill en de complexe vraagstukken die daarbij kunnen komen kijken. Een belletje is genoeg om je te laten adviseren door één van onze fiscalisten. Je kunt overigens ook gewoon je vraag in de mail zetten.

Lees meer:

De 3 nadelen van een BV die je moet weten Bespaar op je hypotheeklaten 3 tips om goed van start te gaan met je bv structuur