Voor veel ZZP’ers en startende ondernemers ligt de stap van eenmanszaak naar BV voor de hand. Na de eerste 3 jaar ondernemen, vervalt de startersaftrek en daardoor is een groot gedeelte van de belastingvoordelen van een eenmanszaak niet meer van toepassing.

Juist dan zetten veel ZZP’ers en ondernemers hun eenmanszaak om naar een BV. Toch is de eenmanszaak omzetten naar BV een keuze die je alleen kunt maken als je goed weet hoe het zit met de risico’s van BV. En hoe je voorkomt dat je hiervan de dupe wordt. Hieronder een korte uitleg.

Met een BV is je privé vermogen afgeschermd

Een BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Dat betekent dat het risico voor de aandeelhouders beperkt is als de vennootschap failliet gaat. Je gehele risico als aandeelhouder in de onderneming is beperkt tot jouw inbreng in het kapitaal van de BV (lees: het bedrag dat je als kapitaal in de BV hebt gestopt) Dat mag met ingang van 1 oktober 2012 (introductie Flex BV) één eurocent zijn. Je privévermogen blijft dus afgeschermd.

Je zakelijke vermogen loopt echter wel risico

Wanneer je je onderneming drijft vanuit één BV, worden alle bedrijfsactiviteiten, activa en passiva ondergebracht in éénrechtspersoon. Als aandeelhouder houd je rechtstreeks de aandelen in deze BV. Voordeel van deze constructie is dat je privé vermogen is afgeschermd.

Het nadeel van deze constructie is dat je zakelijke vermogen NIET is afgeschermd. Lees verder wat dat voor je kan betekenen.

Hoe je jouw zakelijk vermogen kan beschermen

Je zakelijke vermogen is niet alleen je buffer, maar ook een soort verzekering. Een verzekering dat je (opnieuw) aan geld kunt komen om (door) te starten met ondernemen als het even minder gaat.

Maar wat als je alleen een BV wilt oprichten? Dan kunnen de schuldeisers – in financieel moeilijke tijden – verhaal halen op het gehele vermogen van de BV.

Hoewel je privévermogen doorgaans buiten schot zal blijven, kan het ondernemingsvermogen en jouw eventuele oudedagsvoorziening in een dergelijk geval zwaar worden aangetast. Dit beperkt jou in je mogelijkheden om na een eventueel faillissement of mindere tijd, opnieuw succesvol te ondernemen. Met een holding oprichting kun je dit eenvoudig voorkomen.

Hoe je de winstgevendheid van je andere activiteiten niet in gevaar brengt Een ander risico ontstaat als je in jouw bedrijf verschillende activiteiten met verschillende risico’s onderneemt. Wanneer het slecht gaat met een bepaalde bedrijfsactiviteit, kan dit vervolgens ook de gezonde of winstgevende activiteiten aantasten of geheel omver trekken. Ook dit kan je voorkomen door een holding op te richten.

Een praktijkvoorbeeld : De webbouwer die bijna failliet ging

Zo verkoopt de gemiddelde ZZP’er zijn uren, maar de slimme ZZP’er sluit ook contracten af. Zo hebben veel website bouwers projecten, maar hebben zij bijvoorbeeld ook onderhoudscontracten voor het onderhouden van websites.

Stel het gaat nu mis bij een van de projecten. Een grote klant betaalt niet uit, maar de webbouwer heeft wel veel mensen ingehuurd, een duur kantoorgebouw en andere kosten. De inkomsten van de webbouwer uit de onderhoudscontracten zullen dan onevenredig zwaar worden aangetast door de misser in een van de risicovolle project. Geen ramp, maar wel een forse beperking in de groei van een jonge onderneming. Hij had hierdoor zelfs failliet kunnen gaan. Had hij een holding met meerdere BV’s (als werkmaatschappijen) opgericht? Dan had hij dit eenvoudig voorkomen, waarschijnlijk meer winst gemaakt en een betere nachtrust gehad.

Veiliger ondernemen vanuit meerdere BV`s

Bovenstaande situaties kunnen eenvoudig worden voorkomen, of in ieder geval fiscaal en financieel beter worden gemanaged door meerdere BV’s en een holding op te richten. Lees meer over holding oprichten in dit artikel of op onze holding pagina.

Lees meer: