Voorkom de nieuwe verhoogde box 3 heffing met een Spaar BV

Het belastingplan om de vermogens rendementsheffing (ook wel bekend als Box 3 belasting) in te voeren, is nu ook door de Eerste Kamer. Dat is gunstig voor de kleine spaarder maar zeker niet voor de spaarder en belegger met een wat grotere beurs. Dat komt doordat vermogens met ingang van 2017 worden ingedeeld in 3 categorieën met ieder een eigen percentage rendementsheffing. Wie meer dan € 325.000 spaargeld of beleggingen (waaronder vastgoed investeringen) bezit kan ook nog eens rekenen op een fors hogere box 3 heffing in 2017. De “Spaar BV” is de oplossing tegen deze strafheffing. Met een Spaar BV is alleen het werkelijke rendement belast en niet het gehele vermogen. Dit is al interessant voor vermogens vanaf €150.000. Hoe dit werkt lees je hieronder.

 

Vermogenskrimp door Box 3

Door de historisch lage rente zorgt Box 3 ervoor dat spaarders meer belasting moeten betalen dan dat ze rente over hun vermogen ontvangen. Een spaarder betaalt nu 1.2%, maar de rente op de bankrekeningen is slechts 0.8%. Je hebt dus een vermogenskrimp van 0.4% per jaar. Met de oplopende tarieven van box 3 die per 2017 ingaan, zal het naar verwachting storm lopen om nog voor het einde van het jaar een Spaar BV op te richten.

Box 3 vanaf 1-1-2017

SchijfJouw (deel van de) grondslag sparen en beleggenPercentage 1,63%Percentage 5,5%
1Tot en met €75.00067%33%
2Vanaf €75.001 tot en met €975.00021%79%
3Vanaf €975.0010%100%

Wat valt er in box 3?

Allereerst is het natuurlijk belangrijk om te bepalen wat er in Belastingbox 3 thuis hoort. In Box 3 vind je spaargeld en bezittingen. Bij bezittingen kan je denken aan een tweede huis of beleggingen. In deze box heb je te maken met vermogensrendementsheffing: belasting over je inkomen uit sparen en bezittingen.

De oplossing: Spaar BV

Een veel gehoorde vraag is of het mogelijk is om het spaargeld uit box 3 over te hevelen naar een nieuwe BV, de zogenaamde Spaargeld BV. Het antwoord is ja, dat kan. Het voordeel hiervan is dat door het geld over te hevelen naar een BV is niet het gehele vermogen, maar slechts het werkelijke rendement belast.

Voorbeeld

Vermogen in Box 3

Netto verlies Box 3€-11.06.-
Vermogen op spaarrekeningen€700.000,-
Rente€7.000,- (1%)
Box 3-heffing:€18.106,- (1,2% x 700.000 -/- 24.437 vrijstelling)

Bij keuze voor een Spaar BV 

Netto opbrengst bij vermogen in BV€4.200
Rente in BV€7.000,- (1%)
Vennootschapbelasting€-1.400,- (20% x 7.000)
Aanmerkelijkbelangheffing*€-1.400,- (25% x 80% x 7.000)

*je kan er ook voor kiezen om de winst (rentebaten) niet uit te keren naar privé. Dan is het rendement nog €1.400 hoger.

Zijn eigenaren van spaargeld-bv’s vrijgesteld zijn van dga-salaris

Ook voor eigenaren van een spaargeld BV geldt de gebruikelijkloonregeling. Als het minimaal in aanmerking te nemen DGA salaris op grond van de gebruikelijkloonregeling niet hoger zou zijn dan € 5000, geldt de regeling niet. Dan is het niet nodig om een gebruikelijkloon uit te keren. Deze vrijstelling is in het leven geroepen om onevenredig zware administratieve lasten voor DGA’s te voorkomen (salarisadministratie).

Lees meer over het DGA salaris.
Om te beoordelen of er een DGA salaris van meer dan €5000 gebruikelijk zou zijn dient te worden gekeken naar de omvang van het beheerde vermogen en de activiteiten die worden verricht om het vermogen te beheren. Als het geld gewoon op een spaar- of beleggingsrekening staat dan kan er van worden uitgegaan datdee vrijstelling van toepassing is. In het geval de spaarder kiest voor een Spaar BV loopt het belastingvoordeel in 2016 op tot € 5.306 (verschil € -1.106 – € 4.200). Vanaf het jaar 2017 loopt dit voordeel nog verder op.

Van theorie naar praktijk: het 4 stappenplan

Het is dus mogelijk om aan de heffing in box 3 ontsnappen door de volgende stappen te nemen voor het einde van het jaar. Om je daarbij te helpen, hebben wij een beknopt en praktisch stappenplan opgesteld. Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.

  1. Richt een BV op met een hoog nominaal aandelenkapitaal; zo hoog dat het gelijk staat aan je box 3 vermogen (exclusief de vrijstelling).
  2. Open een bank-beleggingsrekening voor je BV.
  3. Stort de tegoeden: Na oprichting stort je de tegoeden en beleggingen op de rekening van de BV.
  4. Uitkeringen: Winsten kan je aan jezelf uitkeren als dividend, maar dit is niet verplicht (winst kan je uiteraard ook in de BV laten). Nominaal aandelenkapitaal kan je uitkeren door het verlagen van het kapitaal middels een statutenwijziging.

Meer lezen?