Het belastingplan om de vermogens rendementsheffing (ook wel bekend als Box 3 belasting) in te voeren, is nu ook door de Eerste Kamer. Dat is gunstig voor de kleine spaarder maar zeker niet voor de spaarder en belegger met een wat grotere beurs. Dat komt doordat vermogens met ingang van 2017 worden ingedeeld in 3 categorieën met ieder een eigen percentage rendementsheffing. De “Spaar BV” is de oplossing tegen deze strafheffing. Met een Spaar BV is alleen het werkelijke rendement belast en niet het gehele vermogen. Dit is al interessant voor vermogens vanaf €150.000. Hoe dit werkt lees je hieronder.

Vermogenskrimp door Box 3

Door de historisch lage rente zorgt Box 3 ervoor dat spaarders meer belasting moeten betalen dan dat ze rente over hun vermogen ontvangen. Een vermogende spaarder betaalt sinds 1 januari 2017 meer box-3 belasting dan daarvoor (1,2% voor 1 januari 2017), maar de rente op de bankrekeningen bedraagt momenteel (eind 2017) slechts 0.5%. Je vermogen krimpt. Met de oplopende tarieven van box 3 die per 2017 zijn ingegaan, hebben wij eind 2017 een een groot aantal particulieren kunnen helpen met een Spaar BV. Je hebt tot eind december 2017 om dit te regelen. Het meetpunt voor de belastingdienst is 1 januari 2018.

SchijfJouw (deel van de) grondslag sparen en beleggenEffectieve belasting-percentage voor 2017Vanaf 2017
1Tot en met €75.0001,2%0,86%
2Vanaf €75.001 t/m €975.0001,2%1,38%
3Vanaf €975.0011,2%1,62%

Wat valt er in box 3?

Allereerst is het natuurlijk belangrijk om te bepalen wat er in Belastingbox 3 thuis hoort. In Box 3 vind je spaargeld en bezittingen. Bij bezittingen kan je denken aan een tweede huis of beleggingen. In deze box heb je te maken met vermogensrendementsheffing: belasting over je inkomen uit sparen en bezittingen.

De oplossing: Spaar BV

Een veel gehoorde vraag is of het mogelijk is om het spaargeld uit box 3 over te hevelen naar een nieuwe BV, de zogenaamde Spaargeld BV. Het antwoord is ja, dat kan. Het voordeel je vermogen te verplaatsen naar je BV, is dat niet het gehele vermogen, maar slechts het werkelijke rendement wordt belast.

Voorbeeld

Vermogen in Box 3
Vermogen op spaarrekeningen€300.000,-
Rente€2.250,- (0.75%)
Box 3-heffing:€3.880,-
Netto verlies Box 3€-1.630,-
Bij keuze voor een Spaar BV
Rente in BV€2.250,- (0.75%)
Vennootschapbelasting€-450,- (20% x 2.250)
Dividendbelasting€-450,- (effectief 25% van 1.800)
Netto opbrengst bij vermogen in BV€1.350

* Je kan er ook voor kiezen om de winst (rentebaten) niet uit te keren naar privé.

Zijn eigenaren van spaargeld-bv’s vrijgesteld zijn van dga-salaris

Ook voor eigenaren van een spaargeld BV geldt de gebruikelijkloonregeling. Als het minimaal in aanmerking te nemen DGA salaris op grond van de gebruikelijkloonregeling niet hoger zou zijn dan € 5000, geldt de regeling niet. Dan is het niet nodig om een gebruikelijkloon uit te keren. Deze vrijstelling is in het leven geroepen om onevenredig zware administratieve lasten voor DGA’s te voorkomen (salarisadministratie).

Lees meer over het DGA salaris.

Om te beoordelen of er een DGA salaris van meer dan €5000 gebruikelijk zou zijn dient te worden gekeken naar de omvang van het beheerde vermogen en de activiteiten die worden verricht om het vermogen te beheren. Als het geld gewoon op een spaar- of beleggingsrekening staat dan kan er van worden uitgegaan dat de vrijstelling van toepassing is. In het geval de spaarder kiest voor een Spaar BV loopt het belastingvoordeel in 2018 jaarlijks op tot € 2.980 (verschil € -1.630 – € 1.350) bij een box-3 vermogen van €300.000.

Van theorie naar praktijk: het 4 stappenplan

Het is dus mogelijk om aan de heffing in box 3 ontsnappen door de volgende stappen te nemen voor het einde van het jaar. Om je daarbij te helpen, hebben wij een beknopt en praktisch stappenplan opgesteld. Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.

  1. Richt een BV op met een hoog nominaal aandelenkapitaal; zo hoog dat het gelijk staat aan je box 3 vermogen (exclusief de vrijstelling).
  2. Open een bank-beleggingsrekening voor je BV.
  3. Stort de tegoeden: Na oprichting stort je de tegoeden en beleggingen op de rekening van de BV.
  4. Uitkeringen: Winsten kan je aan jezelf uitkeren als dividend, maar dit is niet verplicht (winst kan je uiteraard ook in de BV laten). Nominaal aandelenkapitaal kan je uitkeren door het verlagen van het kapitaal middels een statutenwijziging.

Lees meer: