Het Nederlandse belastingklimaat voor vennootschappen begint steeds minder aantrekkelijk te worden ten opzichte van de landen om ons heen. Dat kan ertoe leiden dat Nederlandse vennootschappen een vlucht naar het buitenland nemen, en in ieder geval dat Nederland een minder aantrekkelijk vestigingsplaats wordt voor buitenlandse vennootschappen. Dat is met het oog op Brexit en de verwachte exodus van bedrijven uit Engeland niet gunstig, aangezien de Nederlandse economie daar ook graag een paar vliegen van wil afvangen. Het kabinet heeft daarom goedkeuring gegeven voor een verlaging van de belastingheffing op winst van vennootschappen. Ierse taferelen (12,5 %) hoeven we hier echter niet te verwachten.

Hoe werkt vennootschapsbelasting ook alweer?

In Nederland betaal je als BV, stichting of NV vennootschapsbelasting over de winst die je maakt in je boekjaar. De winst is het verschil tussen de inkomsten en de kosten. Die belastingheffing was tot 2018 opgedeeld in twee schijven: over de eerste € 200.000 winst betaal je 20%. Over de rest betaal je 25%. Vanaf 2018 wordt de eerste schijf opgehoogd naar € 250.000,=. Dat betekent dus dat je in 2018 over je eerste € 250.000 winst slechts 20% belasting betaalt, en pas over het bedrag daarboven 25% gaat betalen. De overheid heeft al aangekondigd dat schijf 1 verder wordt opgerekt tot uiteindelijk € 350.000 in 2021. Het kabinet heeft aangegeven deze aanpassing noodzakelijk te vinden om een goed vestigingsklimaat te houden in relatie tot de landen om ons heen.

Wat zijn de gevolgen hiervan?

Ondernemingen met een winst van tussen de € 250.000 en € 350.000 zullen minder gebruik hoeven te maken van belastingfaciliteiten, bijvoorbeeld om winsten te verleggen naar het volgende jaar of reserveringen op te nemen op de balans om de winst te drukken in dit jaar. Zij zullen (grotendeels) onder de lage tariefschijf blijven vallen. De grootverdienende BV’s zullen er per saldo ook op vooruit gaan omdat een groter gedeelte van hun winst onder een lagere belastingdruk komt te vallen. Alleen de kleine bedrijven, die met een lagere winst dan € 250.000, zullen niets merken van nieuwe regel.

Voorbeeld

Bij een winst van €500.000 zou er op basis van de huidige regels €115.000 aan vennootschapsbelasting moeten afdragen.

  • €200.000 x 20% = €40.000
  • €300.000 x 25% = €75.000

Op basis van de nieuwe regels wordt dit €112.500. Een besparing van €2.500.

Deze gunstige ontwikkeling in onze vennootschapsbelasting zal waarschijnlijk een toename tot gevolg hebben van vestigingen door buitenlandse bedrijven en entiteiten in Nederland. Dit zal zorgen voor interessante ontwikkelingen in de gehele Nederlandse economie, en met name in de zakelijke dienstverlenings- en vastgoedsector.

Meer tips of persoonlijk advies?

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen? Of ben je benieuwd of we nog meer tips in petto hebben?Neem dan contact op met onze fiscalisten, zij staan iedere werkdag voor je klaar via de chat, telefoon of e-mail.