Het opbouwen van een oudedagvoorziening is als ondernemer niet verplicht. Voor ondernemers zijn er echter wel verschillende mogelijkheden om iets op te bouwen voor naast je AOW. Welke optie is daarin voor jou het meest voordeligst? De verschillende opties, met de bijbehorende voor- maar ook nadelen voor de ondernemer worden hier op een rijtje gezet door fiscalist Rick Schmitz van Online Flex BV. Er wordt daarbij uitgegaan van een ondernemer die een BV heeft.

Optie 1: Privé sparen

Bij deze optie kies je ervoor om in privé financiële middelen te sparen voor je oudedagsvoorziening. Voordat het geld tot je privévermogen behoort moet er een dividenduitkering plaatsvinden. Hierdoor wordt er geld vanuit de BV uitgekeerd naar privé. Aangezien er in de BV reeds vennootschapsbelasting is betaald en de dividenduitkering tegen 25% is belast, komt de effectieve belastingdruk uit op 40%.

Voordelen sparen in privé

Het sparen in privé brengt de volgende voordelen met zich mee:

 • Je kunt wachten tot je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt maar dat hoeft niet. Het geld staat namelijk op jouw eigen rekening dus je kunt zelf beslissen wat je met je gespaarde geld doet;
 • Je pensioen komt niet in gevaar bij een faillissement van de BV. Je gespaarde pensioengeld valt namelijk binnen je privévermogen waardoor de schuldeisers van de failliete BV er niet aan kunnen zitten.

Nadelen sparen in privé

Deze optie brengt niet alleen maar voordelen met zich mee. De nadelen worden hieronder genoemd:

 • Het vermogen dat je in privé opbouwt, wordt belast in de vermogensbelasting (box 3 IB). Dat heeft tot gevolg dat de fiscus jaarlijks 1,2% van jouw spaarcenten inpikt. Na 30 jaar sparen is dat ongeveer 30%;
 • Er is reeds vennootschapsbelasting en dividendbelasting betaald. Hierdoor blijft er dus minder kapitaal over en zeker voor de fanatieke belegger onder ons is het een feit van algemene bekendheid dat je makkelijker geld verdient als je al geld hebt;
 • Bij het sparen in privé kan je direct over het geld beschikken, zoals bij de voordelen reeds benoemd. Sommige (iets minder behoudende) mensen zien het pensioendeel echter al snel als een spaarpotje voor ieder moment. Het kan op deze manier erg aanlokkelijk zijn om je reeds opgebouwde oudedagsvoorziening te gebruiken voor bijvoorbeeld de aankoop van een nieuwe auto;

Optie 2: Sparen in een pensioen-BV

Als ondernemer kun je er ook voor kiezen om te sparen voor je oudedagsvoorziening in een BV. Met het oog op de aansprakelijkheid binnen de werkmaatschappij kiezen ondernemers er vaak voor om hiervoor een holding-BV te gebruiken. Over het gedeelte dat je in de pensioenpot in de holding stopt, is geen vennootschaps- of dividendbelasting verschuldigd. Hiermee bespaar je 40%. Op het moment dat je de leeftijd hebt bereikt waarop je van de oude dag wilt gaan genieten, zal de holding jou een maandelijks bedrag uitkeren. Dit bedrag is in box 1 belast, wat inhoudt dat het progressief tarief van toepassing is. Dat betekent dat er bij een modaal pensioen(relatief lage uitkering) relatief weinig belasting wordt geheven.

Voordelen sparen in pensioen-BV

Een pensioen-BV brengt de volgende voordelen met zich mee:

 • Over het deel van de winst dat je spaart, hoef je geen vennootschaps- of dividendbelasting af te rekenen, zolang dit aan het pensioen gedoteerd is;
 • Het pensioendeel is gereserveerd aan de passivazijde van de balans. Dit houdt echter niet in dat je het niet kunt gebruiken voor investeringen;
 • je kan de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting uitstellen.

Nadelen sparen in een pensioen-BV

Het sparen voor je pensioen in een BV is niet zonder risico’s. Hieronder zullen wij de belangrijkste risico’s aankaarten:

 • Het gebruiken van je pensioenkapitaal voor investeringen brengt risico’s met zich mee. Bij een investering kan er verlies worden geleden, waardoor de BV niet voldoende activa overhoudt om aan de passivaverplichtingen te voldoen;
 • Wanneer de BV niet aan de passivaverplichtingen kan voldoen is er sprake van een negatief eigen vermogen en is de BV in gebreke. Het gevolg daarvan is dat de BV in één keer de volledige pensioenverplichting na moet komen en dus een hoog bedrag uitkeert. Deze uitkering is dermate hoog dat deze in de hoogste schijf van box 1 zal worden belast (52%). Het voordeel dat je door het progressieve tarief minder hoeft te betalen valt dan dus weg. Daarnaast dient er ook een wettelijke revisierente te worden betaald van 20%. Uiteindelijk betaal je dan dus 72% belasting over opgebouwde voorziening;
 • Ook wanneer je geen investeringen doet, maar de activazijde van de BV klappen oploopt (bijvoorbeeld bij vermindering van waarde van onroerend goed) kan het bovenstaande ook plaatsvinden;
 • Er ontstaat een verplichting tot afkoop van je partner wanneer er een echtscheiding wordt aangevraagd. Je partner is namelijk gerechtigd tot de helft van al jouw geld, dus ook je pensioen. Pensioen is levenslang, waardoor deze claim gigantisch is en zelfs tot een faillissement kan leiden.

Optie 3: Sparen middels een lijfrentepremie bij een lijfrenteaanbieder

Ondernemers kunnen kiezen voor een pensioenopbouw bij een lijfrenteaanbieder. Indien je niet helemaal thuis bent in de fiscale wereld, is dit zeker de beste keuze. Een lijfrenteaanbieder is vaak een verzekeraar of bank die in het bezit is van een AFM- of bankenvergunning. Je betaalt per maand of per jaar een premie. Deze premie is feitelijk loon, waardoor er geen winst- of dividendbelasting verschuldigd is. Ook zal er geen loon- of inkomstenbelasting verschuldigd zijn over deze premie vanwege een vrijstelling (lijfrenteaftrek).

Zodra je 67 wordt, zal je uitkeringen ontvangen van de lijfrenteaanbieder. Deze uitkeringen zijn wel belast in de inkomstenbelasting in box 1. Het voordeel is uiteraard dat de uitkeringen laag belast zijn.

Voordelen sparen bij een lijfrenteaanbieder

Indien je bij een lijfrenteaanbieder spaart zijn de voordelen als volgt:

 • Nadat je de pensioengerechtigde hebt bereikt, zal je de rest van je leven een vast bedrag per maand ontvangen van de lijfrenteaanbieder. Dit biedt dus een stuk zekerheid;
 • Indien je langer leeft dan gemiddeld, zal de totale uitkering een stuk hoger zijn, dan het bedrag dat je hebt betaalt.

Nadelen sparen bij een lijfrenteaanbieder

 • De lijfrenteaanbieder betaal je voor hun diensten, en daarom is deze optie relatief duur;
 • Jij bent de persoon die recht heeft op de uitkeringen. Indien je vroegtijdig komt te overlijden, hebben je nabestaanden geen recht op de premies je hebt betaalt aan de lijfrenteaanbieder;
 • Het geld dat je hebt betaald aan de aanbieder staat vast tot je pensioen. Daarom kan je het niet gebruiken voor investeringen.

Conclusie

Voor ondernemers is de pensioenwereld vaak een gecompliceerd terrein. Indien je zelf niet over de relevante achtergrondkennis beschikt, is het vrijwel onmogelijk om een goed pensioen op te bouwen zonder hulp. Toch is het een erg belangrijk onderdeel van ondernemen. Immers, ook na je 67e wil je nog goed in de slappe was zitten.

Wil je persoonlijk advies? Neem dan gratis contact op met één van onze fiscalisten.