Wie eigen vermogen heeft en in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft, moet vanaf 1 januari 2013 een fors hogere eigen bijdrage betalen. Om te voorkomen dat de familie ongewenst inteert op het vermogen, is het raadzaam het vermogen in te brengen in een BV.

AWBZ

Via de premie volksverzekeringen, betalen we allemaal een maandelijkse premie voor de AWBZ. Uit de AWBZ wordt langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten betaald. Op die manier loop je zelf niet tegen hoge kosten aan bij langdurige verpleging, verzorging of behandeling. Denk aan de opname in een verpleeg- of verzorgingshuis (AWBZ instelling). In dat geval is er wel een eigen bijdrage verschuldigd.

Hogere eigen bijdrage bij eigen vermogen

Voor personen met eigen vermogen heeft het kabinet de eigen bijdrage voor de AWBZ per 1 januari 2013verhoogd. De eigen bijdrage kan oplopen tot ruim € 26.000 per jaar. Om de eigen bijdrage te berekenen wordt per 1 januari 2013 8% van het box 3-vermogen extra opgeteld bij het inkomen, naast de 4% van het box 3-vermogen die reeds in het verzamelinkomen zit. Aangezien de belegging in box 3 doorgaans nooit een dergelijk rendement zal realiseren, heeft dit tot gevolg dat er substantieel wordt ingeteerd op het (familie)vermogen.

Alternatieven

Er bestaan een aantal manieren om een substantiële eigen bijdrage te voorkomen, bijvoorbeeld door het wegschenken van eigen vermogen aan de kinderen en kleinkinderen. Het nadeel hiervan is natuurlijk dat er schenkingsrecht aan de fiscus moet worden voldaan. Bovendien wordt het eigen vermogen bij een schenking daadwerkelijk overgedragen aan de kinderen en raakt de schenker het eigen vermogen kwijt.

BV oprichten

Een aantrekkelijker alternatief zou kunnen zijn om het eigen vermogen als kapitaal in te brengen in een BV. Door het eigen vermogen over te hevelen van box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) naar box 2 (winst uit aanmerkelijk belang) behoudt men namelijk zelf de beschikkingsmacht over het eigen vermogen. De oprichting van een BV is sinds kort veel gemakkelijker geworden. Zo is het verplichte startkapitaal van € 18.000 afgeschaft.

Zolang de BV geen dividend uitkeert, blijft dit vermogen geheel buiten schot voor de bepaling van de hoogte van de AWBZ bijdrage. Mocht er op enig moment toch behoefte zijn aan liquide middelen, dan kan de BV onbelast kapitaal terugbetalen.

Bij Online Flex BV kun je terecht voor de online oprichting van een BV tegen een scherp all-in tarief van €320 (ex BTW). Met de online tool van Online Flex BV klik je eenvoudig de notariële oprichtingsakte voor de BV bij elkaar en ontvang je direct gratis en vrijblijvend een concept oprichtingsakte per email.