Veel ondernemers richten een BV op aan het einde van het jaar. Het beëindigen van een fiscaal jaar en de (onterechte) veronderstellingen dat je een BV het beste aan het begin of einde van het jaar kunt starten zijn hier schuldig aan. Maar is dit eigenlijk wel zo? Wat nu als het oprichten van een BV in de lente fiscaal vele malen interessanter blijkt te zijn?

Turboliquidatie is minder complex dan gedacht

Turboliquidatie: het klinkt erg ingewikkeld, maar in de praktijk valt dit erg mee. Een BV die wordt opgericht, kan ook weer worden opgeheven. Dit heet ook wel turboliquidatie. Voordat de BV wordt opgeheven moeten alle schulden worden betaald. Het bedrag dat hierna nog overblijft wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Als de BV geen baten heeft, kan er ook niets verdeeld worden. De aandeelhouders nemen daarna gezamenlijk het besluit tot opheffing van de BV en de bestuurder bericht dit aan de Kamer van Koophandel. De turboliquidatie is daarmee afgerond.

3 redenen voor het liquideren van de BV

Wij zien vaak dat ondernemers 3 verschillende redenen hebben voor het turboliquideren van hun BV. Hieronder lees je de 3 verschillende redenen:

Reden 1: De BV is niet meer actief

De meest voorkomende reden is dat de BV niet meer actief is. Oftewel; er gebeurt niets meer in de BV. In dit geval kost de BV geld. De administratie dien je immers bij te houden en belastingaangiftes blijven verplicht. Wil je van deze kosten af? Dan kun je het beste de BV opheffen.

Reden 2: Lege stamrecht BV

Een tweede reden voor het liquideren van de BV is vanwege een lege stamrecht BV. Als je bij het verbreken van uw dienstverband een vergoeding ontvangt, wordt dit ook wel een gouden handdruk genoemd. Een stamrecht BV wordt over het algemeen gebruikt om deze gouden handdruk in te ontvangen. Wanneer de gelden zijn uitgegeven in deze BV is de stamrecht BV leeg. Op dat moment heeft de BV geen functie meer en kan hij eenvoudig worden opgeheven door een turboliquidatie.

Reden 3: BV is niet langer levensvatbaar

Een derde, en zeer veel voorkomende reden, is om de BV te liquideren omdat deze niet langer levensvatbaar is. Als uit de cijfers blijkt dat er structureel te weinig inkomsten zijn, dan is de kans op een faillissement aanzienlijk groot. Voorkom een faillissement door de BV op te heffen. Zorg er wel voor dat je lopende contracten afwikkelt en openstaande schulden eerst aflost.

Veel ondernemers willen graag meer weten over een turboliquidatie maar hikken tegen de kosten aan. Maar wist je dat deze informatie vaak gewoonweg gratis is? Je kunt op onze site kijken voor meer informatie over een turboliquidatie of je vult het formulier voor een turboliquidatie in. Nadat je het formulier hebt ingevuld belt één van onze fiscalisten je binnen één werkdag terug. Uiteraard is jouw situatie uniek en vergelijken we dit niet zomaar met de situatie van andere ondernemers.

Voorwaarden

Het opheffen van een BV door middel van turboliquidatie komt tegenwoordig erg vaak voor. Dat komt omdat het een veel makkelijker alternatief is dan de ouderwetse BV opheffing met een advertentie in de krant. Er zijn ook mensen die denken dat de turboliquidatie een makkelijke manier is om van schulden van de BV af te komen. Dat is niet het geval. Ook na een turboliquidatie kunnen je schuldeisers je vinden en je zelfs als bestuurder in privé aansprakelijk stellen, als ze kunnen aantonen dat je oneerlijk spel speelt.

Daarnaast is het belangrijk om er zeker van te zijn dat er echt geen baten meer zijn op het moment dat het besluit tot ontbinding van de vennootschap wordt genomen. Dit betekent dat er geen activa meer op de balans mag staan.

Let op: ook een positief aandelenkapitaal van de vennootschap telt als activa. Wanneer na het besluit tot ontbinding blijkt dat de vennootschap wel nog baten heeft, is het gevolg hiervan dat de vennootschap nooit is ontbonden. De rechter kan dan bepalen dat de vennootschap is opgehouden met betalen, waarna faillissement kan worden aangevraagd. De gevolgen hiervan kunnen ook voor de bestuurders erg groot zijn. Indien bestuurders erop vertrouwden dat de vennootschap is ontbonden, zullen zij niet meer voldoen aan hun bestuursverplichtingen. Indien zij niet aan hun bestuursverplichtingen voldoen, kan worden bepaald dat zij hun taak niet naar behoren hebben vervuld en vervolgens kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor het tekort in de boedel in een faillissementssituatie.

Advies

Het ontbinden van de vennootschap door middel van turboliquidatie is dus een relatief snelle en goedkope manier. Vergeet echter niet dat er ook veel risico’s aan verbonden kunnen zijn en het dus erg belangrijk is om goed onderzoek te verrichten voordat je dit besluit neemt!

Veel ondernemers twijfelen of ze er verstandig aan doen hun BV op te heffen. Ze zijn vaak onzeker over de gevolgen, de juridische en administratieve rompslomp rondom de afwikkelen. Doordat onze specialisten vaak een turboliquidatie uitvoeren en zij gebruik kunnen maken van de beste technologie kunnen wij een turboliquidatie uitvoeren voor €249,-.